"adrift" in het Nederlands

EN

"adrift" - vertaling Nederlands

EN

adrift {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "adrift" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe fact is, Mr President, that we have been lawlessly adrift in a sea of good intentions.
Mijnheer de Voorzitter, ondanks alle goede bedoelingen beschikken wij nog steeds niet over een goede regelgeving.
EnglishIn other words, such regions will be cut adrift.
Dit betekent dat deze regio's worden losgekoppeld.
EnglishBeing adrift, the area is unable to control its borders, and has been, certainly in the past, a safe haven for Al-Qaeda.
Het stuurloze gebied is niet in staat zijn grenzen te controleren en was zeker in het verleden een veilige haven voor Al Qaeda.
EnglishNow, if you want to understand what happened then when the continents broke apart, and dinosaurs found -- landlubbers, as they are -- found themselves adrift.
Als je wil begrijpen wat er is gebeurd toen de continenten uit elkaar gingen, en dinosauriërs - landrotten als ze zijn - op drift gingen.
EnglishThis last winter dozens of ships were cast adrift by ice, there being no help available from an ice breaker - ships on their way to Russia.
De afgelopen winter dreven tientallen schepen vanwege een gebrek aan assistentie door ijsbrekers met het ijs mee - schepen die dus naar Rusland op weg waren.
EnglishThat is why it is important that we maintain the level of our demands, which are still completely legitimate moreover, if we want to avoid going seriously adrift later on.
Daarom is het zo belangrijk dat we vasthouden aan onze - overigens absoluut gerechtvaardigde - eisen, als we althans latere fiasco's willen voorkomen.
EnglishUnless a course is set towards a specific objective which is clear for all, in our opinion, the Union is destined to go adrift both institutionally and democratically.
Als er geen koers met een precieze en voor iedereen duidelijke doelstelling wordt uitgezet, is de Unie volgens ons gedoemd op drift te raken, zowel institutioneel als democratisch.

Synoniemen (Engels) voor "adrift":

adrift