"to adorn" in het Nederlands

EN

"to adorn" - vertaling Nederlands

EN to adorn
volume_up
[adorned|adorned] {werkwoord}

We are sitting here today in a Chamber adorned with lavish banners on the Constitution.
We zitten hier vandaag in een vergaderzaal die versierd is met overdadige banieren ter ere van de Grondwet.
Mr President, speaking of courage, this commendable human quality is certainly one that adorns the Belorussian lawyer Vera Stremkovskaya.
Mijnheer de Voorzitter, over moed gesproken, die prijzenswaardige menselijke eigenschap siert zeker de Wit-Russische advocaat Vera Stremkovskaja.
to adorn (ook: to ornament)
to adorn (ook: to ornament)

Voorbeeldzinnen voor "to adorn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe report also urges that 1 % of EU expenditure on public works should go on works of art to adorn the said public work.
In het verslag wordt ook gevraagd dat 1 % van de EU-uitgaven voor openbare projecten wordt besteed aan kunstwerken ter decoratie van de projecten in kwestie.