"adolescent" in het Nederlands

EN

"adolescent" - vertaling Nederlands

EN

adolescent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adolescent (ook: tall)
adolescent
You cannot compete with the environment, if you have an adolescent dog's brain.
Je kunt niet concurreren met de omgeving wanneer je de hersenen van een puberende hond hebt.
And anybody coming in new to technology is an adolescent online right now, and so it's very awkward, and it's very difficult for them to do those things.
En iedereen die nieuw is met technologie is nu een online puber. ~~~ Dus is het heel vreemd en het is voor hen zeer moeilijk om die dingen te doen.
But what might feel just right for that middle-aged executive can be a problem for an adolescent who needs to develop face-to-face relationships.
Maar wat net goed lijkt voor een directeur van middelbare leeftijd, kan een probleem zijn voor een puber die nog moet leren om rechtstreekse relaties aan te gaan.

Voorbeeldzinnen voor "adolescent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI've heard it said that the most dangerous animal on the planet is the adolescent male.
Geen enkele groep is voor dit soort manipulaties kwetsbaarder dan jonge mannen.
EnglishYou cannot compete with the environment, if you have an adolescent dog's brain.
Je kunt niet concurreren met de omgeving wanneer je de hersenen van een puberende hond hebt.
EnglishAn adult is not cared for in the same way as a child or adolescent.
Een volwassene wordt niet op dezelfde wijze behandeld als een kind of een jongere.
EnglishYou're obviously going through Some adolescent phase
EnglishAdolescent girls in Sub-Saharan Africa are 6 times more likely to be infected than boys of their age.
In het gebied van Afrika ten zuiden van de Sahara hebben adolescente meisjes zesmaal zoveel kans om besmet te raken als jongens van hun leeftijd.
EnglishSo we have the perpetual adolescent.
EnglishBut infection with the HIV virus is rampant among women and adolescent girls because of their sexual and economic subordination and lack of information.
Steeds meer vrouwen en meisjes raken wegens hun seksuele en economische ondergeschiktheid en een gebrek aan informatie besmet met het HIV-virus.
EnglishAnd anybody coming in new to technology is an adolescent online right now, and so it's very awkward, and it's very difficult for them to do those things.
En iedereen die nieuw is met technologie is nu een online puber. ~~~ Dus is het heel vreemd en het is voor hen zeer moeilijk om die dingen te doen.
EnglishBut what might feel just right for that middle-aged executive can be a problem for an adolescent who needs to develop face-to-face relationships.
Maar wat net goed lijkt voor een directeur van middelbare leeftijd, kan een probleem zijn voor een puber die nog moet leren om rechtstreekse relaties aan te gaan.
EnglishFrance and Spain report growing problems of adolescent drunkenness, associated with fights, violence, truancy, theft and illegal drugs.
In Frankrijk en Spanje wordt steeds meer melding gemaakt van problemen met dronken adolescenten, waaronder vechtpartijen, geweld, spijbelen, diefstal en illegaal drugsbezit.
English. ~~~ Monday night we have the world's leading expert coming in to speak about adolescent depression. ~~~ Tuesday night it's school violence and bullying.
Dus ieder jaar houden we een wellness-week, Op maandagavond hebben we een wereldexpert die komt praten over depressie bij adolescenten.
EnglishAnd from that little egg, they pass through this spiky little porcupine fish stage, reminiscent of their ancestry, and develop -- this is their little adolescent stage.
Van dat kleine eitje, gaan ze door deze kleine stekelvarken-visfase, daarmee hun afkomst prijsgevend, en ontwikkelen -- dit is hun adolescente fase.
EnglishYou need to have the women and the adolescents there because the two times in your life you most benefit from animal protein is when you are a nursing mother and a developing adolescent.
Je moet de vrouwen en de tieners erbij hebben want de twee keer in je leven dat je het meest hebt aan dierlijke eiwitten is wanneer je borstvoeding geeft en wanneer je pubert.

Synoniemen (Engels) voor "adolescent":

adolescent