"adolescence" in het Nederlands

EN

"adolescence" - vertaling Nederlands

EN

adolescence {zelfstandig naamwoord}

volume_up
adolescence (ook: puberty)
My adolescence was spent during the German occupation of France.
Mijn puberteit bracht ik door tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk.
If it has a subject, the subject is adolescence.
Als het een onderwerp heeft, dan is dat de puberteit.
Being someone who had had a very difficult childhood, a very difficult adolescence -- it had to do with not quite poverty but close.
Ik heb een heel moeilijke jeugd en een heel moeilijke puberteit gehad.
This system takes a long time to develop, slowly throughout the course of childhood and into early adolescence.
Dit systeem neemt de tijd zich te ontwikkelen, langzaam gedurende de kindertijd, en het begin van de adolescentie.
If you know of photographers, the joke is it's the finest form of delayed adolescence ever invented.
Als je fotografen kent... de grap is dat het de mooist mogelijke vorm van uitgestelde adolescentie is.
Everyone knows that the habit of smoking is very often acquired at the end of adolescence or at the beginning of adult life.
Iedereen weet dat de gewoonte om tabak te consumeren vaak ontstaat aan het eind van de adolescentie of aan het begin van de volwassenheid.

Voorbeeldzinnen voor "adolescence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy adolescence was spent during the German occupation of France.
Mijn puberteit bracht ik door tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk.
EnglishIf you know of photographers, the joke is it's the finest form of delayed adolescence ever invented.
Als je fotografen kent... de grap is dat het de mooist mogelijke vorm van uitgestelde adolescentie is.
EnglishIf it has a subject, the subject is adolescence.
Als het een onderwerp heeft, dan is dat de puberteit.
EnglishBeing someone who had had a very difficult childhood, a very difficult adolescence -- it had to do with not quite poverty but close.
Ik heb een heel moeilijke jeugd en een heel moeilijke puberteit gehad.
EnglishThis system takes a long time to develop, slowly throughout the course of childhood and into early adolescence.
Dit systeem neemt de tijd zich te ontwikkelen, langzaam gedurende de kindertijd, en het begin van de adolescentie.
EnglishHaving believed it to be adult, I now see that we are still in the last stages of a long period of adolescence.
Ik had gedacht dat zij volwassen was, maar ik stel vast dat we nog altijd in de laatste stadia verkeren van een lange post-puberteitsperiode.
EnglishIt is family and relatives who, in the most basic way, can give children the home, and the childhood and adolescence, which they naturally require.
Het gezin en de familie kunnen het kind de meest fundamentele en natuurlijke omgeving bieden om op te groeien.
EnglishEveryone knows that the habit of smoking is very often acquired at the end of adolescence or at the beginning of adult life.
Iedereen weet dat de gewoonte om tabak te consumeren vaak ontstaat aan het eind van de adolescentie of aan het begin van de volwassenheid.
EnglishAnd actually if we even look at eight to 11-year-olds, getting into early adolescence, they still don't have quite an adult-like brain region.
En zelfs als we kijken naar acht- tot elfjarigen, in de vroege adolescentie rakend, hebben ze nog steeds niet een hersengebied gelijkend aan dat van volwassenen.
EnglishThey realize that this is actually a developmental stage of life with its own significance -- as different from midlife as adolescence is from childhood.
Ze realiseren zich dat dit in feite een ontwikkelingsfase is met haar eigen betekenis -- zo verschillend van middelbare leeftijd als adolescentie is van de kindertijd.
EnglishThe quality of family education received during early childhood and adolescence is extremely important for subsequent professional and social success.
Welnu, de kwaliteit van de opvoeding die men tijdens de vroege kinderjaren en de adolescentie krijgt, is heel belangrijk om later op professioneel en sociaal gebied te slagen.
EnglishWould the discovery of an older cultural civilization out there inspire us to find ways to survive our increasingly uncertain technological adolescence?
Zou de ontdekking van een oudere beschaving ergens daarbuiten, ons inspireren om manieren te vinden om onze, steeds onzekerder wordende, technologische onvolwassenheid te overleven?

Synoniemen (Engels) voor "adolescent":

adolescent