"admixture" in het Nederlands

EN

"admixture" - vertaling Nederlands

EN

admixture {zelfstandig naamwoord}

volume_up
admixture (ook: blend, mixture)
Minister, you have said that the dioxin admixture was a mixture of unsuitable raw materials.
Mijnheer de minister, u heeft gezegd dat het bij de vermenging van dioxine in het veevoer om een ongeschikte grondstof gaat.

Voorbeeldzinnen voor "admixture" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMinister, you have said that the dioxin admixture was a mixture of unsuitable raw materials.
Mijnheer de minister, u heeft gezegd dat het bij de vermenging van dioxine in het veevoer om een ongeschikte grondstof gaat.
EnglishThe issue under consideration is how, in future, biofuels may be used as an admixture or as new fuels for general purposes.
Het gaat erom hoe biobrandstoffen in de toekomst kunnen worden gebruikt als mengstoffen dan wel als nieuwe brandstoffen voor algemeen gebruik.
EnglishWhen does the Commission intend proposing that the Auto Oil Directive, as it is called, be replaced by a minimum 10 % admixture of ethanol in vehicle fuel?
Wanneer zal de Commissie voorstellen de zogenaamde Auto Oil-richtlijn te vervangen door voertuigbrandstof waaraan minimaal 10 procent ethanol is toegevoegd?
EnglishI do not believe we need to do anything to achieve our objectives in the engine industry at present because admixture is permissible and technically possible in small quantities.
Ik geloof niet dat de auto-industrie nu iets moet doen om onze doelstellingen te bereiken, want een bijmenging van een kleine hoeveelheid alcohol is toegestaan en technisch mogelijk.

Synoniemen (Engels) voor "admixture":

admixture