"admittance" in het Nederlands

EN

"admittance" - vertaling Nederlands

EN

admittance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There was no immediate security problem, there were no demonstrators in sight, but the French police refused us admittance to the building.
Er was geen direct veiligheidsprobleem, er was geen demonstrant te zien, maar de Franse politie weigerde ons desalniettemin de toegang tot het gebouw.
Admittance to Member State markets, however, remains at the discretion of the individual Member States.
Toelating op de markt van de lidstaten blijft echter een bevoegdheid van de lidstaten zelf.
We will vote against the admittance of any ACP ambassador if, for example, he displaces freely elected African delegates.
Wij zullen tegen de toelating van een ACS-ambassadeur stemmen als dat betekent dat bijvoorbeeld een democratisch gekozen Afrikaanse afgevaardigde niet kan komen.
For this reason, in its negotiations with the Swiss, the Commission should work towards balancing these charges and securing the admittance of 40 tonne lorries.
De Commissie zou daarom bij haar onderhandelingen met Zwitserland moeten streven naar deze tariefgelijkschakeling en de toelating van vrachtwagens van meer dan 40 ton.
admittance (ook: access, admission)
admittance (ook: admission)

Voorbeeldzinnen voor "admittance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat political conclusions does the Council intend to draw from Burma's admittance to ASEAN?
Welke politieke gevolgen denkt de Raad te verbinden aan de opneming van Birma in de ASEAN?
EnglishCrew, your admittance papers for the Alvarez clinic tomorrow.
Meneer, uw toelatingspapieren voor de Alvarez kliniek morgen.
EnglishAdmittance to Member State markets, however, remains at the discretion of the individual Member States.
Toelating op de markt van de lidstaten blijft echter een bevoegdheid van de lidstaten zelf.
EnglishI am in favour of Turkey's admittance to the EU, but the Copenhagen criteria must be met.
Ik ben er een voorstander van dat Turkije in de EU wordt opgenomen, maar daarvoor moet het wel aan de criteria van Kopenhagen voldoen.
EnglishThe nations of central and eastern Europe applying for admittance to the EU also have significant agricultural production.
In de landen in Centraal- en Oost-Europa die hun lidmaatschap van de EU hebben aangevraagd, is de landbouwproductie belangrijk.
EnglishWe have such a strict security system, that we have trouble gaining admittance for our own citizens who come here with good intentions.
Ons veiligheidssysteem is zo streng dat het moeilijk is hier onze burgers zonder kwade bedoelingen binnen te krijgen.
EnglishWe will vote against the admittance of any ACP ambassador if, for example, he displaces freely elected African delegates.
Wij zullen tegen de toelating van een ACS-ambassadeur stemmen als dat betekent dat bijvoorbeeld een democratisch gekozen Afrikaanse afgevaardigde niet kan komen.
EnglishThere was no immediate security problem, there were no demonstrators in sight, but the French police refused us admittance to the building.
Er was geen direct veiligheidsprobleem, er was geen demonstrant te zien, maar de Franse politie weigerde ons desalniettemin de toegang tot het gebouw.
EnglishFor this reason, in its negotiations with the Swiss, the Commission should work towards balancing these charges and securing the admittance of 40 tonne lorries.
De Commissie zou daarom bij haar onderhandelingen met Zwitserland moeten streven naar deze tariefgelijkschakeling en de toelating van vrachtwagens van meer dan 40 ton.
EnglishThe Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
De Commissie betreurt het eveneens dat de aangekondigde en geregistreerde waarnemers van de OVSE en de Europese Unie, waaronder leden van het Europees Parlement, niet zijn toegelaten.

Synoniemen (Engels) voor "admittance":

admittance