EN

admissibility {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But admissibility is not really a level at which we should be holding a discussion.
Maar de toelaatbaarheid is eigenlijk geen vlak waarop nog te discussiëren valt.
mutual admissibility of evidence between Member States;
de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs tussen de lidstaten;
Every Member State has its own rules and regulations on admissibility for commercial communication.
Iedere lidstaat heeft eigen normen voor wat betreft toelaatbaarheid van commerciële communicatie.

Voorbeeldzinnen voor "admissibility" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut admissibility is not really a level at which we should be holding a discussion.
Maar de toelaatbaarheid is eigenlijk geen vlak waarop nog te discussiëren valt.
EnglishYou have in addition requested that I should rule as regards admissibility.
U heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
EnglishAccording to the Rules of Procedure I have the final decision on admissibility.
Volgens het Reglement ligt de uiteindelijke beslissing over de toelaatbaarheid bij mij.
EnglishMr Dupuis has just spoken regarding the admissibility of this request.
De heer Dupuis heeft zojuist over de ontvankelijkheid van dit verzoek gesproken.
EnglishNonetheless, I wish at this stage to reserve judgement on the admissibility of this amendment.
Ik wil mij echter eerst kunnen beraden over de ontvankelijkheid van dit amendement.
EnglishFinally, great importance must be attached to the admissibility of these petitions.
Tenslotte moet er groot belang gehecht worden aan de ontvankelijkheid van de verzoekschriften.
EnglishI am not in a position at this moment to give a ruling on admissibility.
Ik verkeer momenteel niet in de positie om een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
EnglishLast year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
Door vorig jaar het amendement aan te nemen, heeft het Huis de ontvankelijkheid de facto bevestigd.
EnglishUntil questions on admissibility are settled, reports are not circulated.
Totdat de vragen omtrent zijn ontvankelijkheid zijn beantwoord, wordt een verslag niet verspreid.
EnglishI wish to contest their admissibility on a purely legal basis.
Te dien einde volstaat het een ander verslag van de Commissie constitutionele zaken te citeren.
EnglishEvery Member State has its own rules and regulations on admissibility for commercial communication.
Iedere lidstaat heeft eigen normen voor wat betreft toelaatbaarheid van commerciële communicatie.
EnglishMr President, I would like the services to tell me what the admissibility of this amendment is based on.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag van de diensten horen waarom dit amendement ontvankelijk is.
EnglishI have to tell you that, at the present time, I have some doubts as to the admissibility of this request.
Ik moet u echter bekennen dat ik momenteel twijfels heb over de ontvankelijkheid van dit verzoek.
Englishmutual admissibility of evidence between Member States;
de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs tussen de lidstaten;
EnglishThis, Madam President, is why I asked in my letter for the admissibility of this amendment to be checked.
Daarom had ik in de brief gevraagd, Voorzitter, om eens te onderzoeken of dit amendement ontvankelijk was.
EnglishAn examination of these amendments presupposes that the initial question of their admissibility has been resolved.
Alvorens deze amendementen behandeld mogen worden moet eerst hun ontvankelijkheid onderzocht worden.
EnglishAn examination of admissibility had already been completed in 599 cases, that is in over 90 % of the cases.
Bij 599 daarvan, dat is in ruim 90 % van de gevallen, is al onderzocht of zij al dan niet ontvankelijk zijn.
EnglishAs regards Objective 2, I think a great deal of attention needs to be paid to the admissibility criteria.
Ten aanzien van doelstelling 2 denk ik dat er veel aandacht moet worden besteed aan de toelaatbaarheidscriteria.
EnglishIt is therefore extremely strange that its admissibility was not examined until a few days before this part-session.
Het is dus uiterst merkwaardig dat pas een paar dagen voor deze zitting op de ontvankelijkheid moet worden gestudeerd.
EnglishThe Court will set a date in the coming months to study the admissibility of some of these cases.
Het Tribunaal zal de eerstvolgende maanden een datum vaststellen voor een uitspraak over de ontvankelijkheid van enkele van deze gevallen.