EN

administrator {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In particular, we failed to equip the administrator with full executive powers.
Zo werd met name nagelaten de EU-bestuurder uitvoerende volmachten te verlenen.
Mijn moeder was bestuurder.
Our Committee has developed an excellent relationship with Hans Koschnick, the former administrator of Mostar.
Met Hans Koschnik, de vroegere bestuurder van Mostar, heeft onze commissie destijds een uitstekende samenwerking ontwikkeld.
administrator (ook: admin, manager, trustee)
A retired school teacher, there she is with a Social Security administrator.
. ~~~ Hier is ze met de beheerder van de Sociale Zekerheid.
The European Parliament is obviously not a property speculator, but endeavours to be a good administrator of the funds entrusted to it.
Laat duidelijk zijn dat het Europees Parlement geen onroerendgoedspeculant is, maar tracht een goed beheerder te zijn van de middelen die hem zijn toevertrouwd.
Cases like that, the administrators just delete it.
Bij zo'n gevallen moeten de beheerders het gewoon verwijderen.
administrator
We got a misogynist administrator sending us hate-mail fired from a Big Ten school.
We hebben een vrouwenhatende bewindvoerder die ons haatmail stuurde laten ontslaan van een topschool.
NL

administrator hoger onderwijs {de}

volume_up
administrator hoger onderwijs

Voorbeeldzinnen voor "administrator" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn particular, we failed to equip the administrator with full executive powers.
Zo werd met name nagelaten de EU-bestuurder uitvoerende volmachten te verlenen.
EnglishA retired school teacher, there she is with a Social Security administrator.
Een gepensioneerde onderwijzeres. ~~~ Hier is ze met de beheerder van de Sociale Zekerheid.
EnglishWe got a misogynist administrator sending us hate-mail fired from a Big Ten school.
We hebben een vrouwenhatende bewindvoerder die ons haatmail stuurde laten ontslaan van een topschool.
EnglishIraq's chief administrator should therefore have a UN mandate.
De hoofdbestuurder van Irak zou daarom een VN-mandaat moeten krijgen.
EnglishAn anonymous administrator was basically inviting people to join the page, and there was no plan.
Een anonieme administrator nodigde mensen uit om aan te sluiten bij de pagina, en er was geen plan.
EnglishNever again will we accept a situation where misconduct or a bad administrator will be judged by his or her peers.
Nimmermeer zullen wij accepteren dat gevallen van mismanagement en wanbeheer binnenskamers worden afgedaan.
EnglishMatrix001, who was an administrator at DarkMarket.
Matrix001, was een tussenpersoon bij DarkMarket.
EnglishWe therefore call on the UN Administrator, Kouchner, and also the OSCE, to seek a way to ensure their release.
Daarom verzoeken wij de VN-afgezant Kouchner en de OVSE naar wegen te zoeken voor de vrijlating van deze mensen.
EnglishOur Committee has developed an excellent relationship with Hans Koschnick, the former administrator of Mostar.
Met Hans Koschnik, de vroegere bestuurder van Mostar, heeft onze commissie destijds een uitstekende samenwerking ontwikkeld.
Englishlocal government administrator
EnglishBut as legal administrator for this Question Time, sometimes I can and must express the opinion that they are very general.
Als degene die dit vragenuur officieel moet leiden, kan en mag ik soms van mening zijn dat de vragen een wel erg algemeen karakter hebben.
Englishhigher education administrator
EnglishMy mother was an administrator.
EnglishWell then, until evidence is provided to the contrary, the legal status of the administrator cannot be the guarantee of that experience.
Sedert de mens een mens is, is de juridische hoedanigheid van bestuurder geen enkele garantie voor de kwaliteit van de verstrekte kennis.
EnglishI am also firmly convinced that the EU administrator Hans Koschnick, the former Mayor of Bremen, has achieved a very great deal.
Ik ben ook de overtuiging toegedaan dat de EU-bestuurder, de voormalige burgemeester van Bremen, Hans Koschnick, een enorme prestatie heeft geleverd.
EnglishThe European Parliament is obviously not a property speculator, but endeavours to be a good administrator of the funds entrusted to it.
Laat duidelijk zijn dat het Europees Parlement geen onroerendgoedspeculant is, maar tracht een goed beheerder te zijn van de middelen die hem zijn toevertrouwd.
EnglishNow it is true that at the end of the day an administrator can go through here and take a look at this and say, OK, 18 deletes, two keeps: we'll delete it.
Het is wel waar dat een beheerder dit uiteindelijk kan bekijken en zeggen: "Oké, 18 te verwijderen, twee om te bewaren, we zullen het verwijderen."
EnglishAn issue which is particularly close to my heart, as a local administrator apart from anything else, is reducing the number of masts in residential areas.
Een thema dat mijn bijzondere interesse heeft, ook in mijn hoedanigheid van plaatselijk bestuurder, is de vermindering van het aantal antennes in woonwijken.
EnglishIf Khin Nyunt is transferred to chief administrator of the Burmese windsurfing squad to visit my own constituency in Weymouth in 2012, he should not be given a visa.
Als Khin Nyunt muteert tot hoofd van de Birmese windsurfploeg om in 2012 mijn eigen kiesdistrict in Weymouth te bezoeken, mag hij geen visum krijgen.
EnglishThe biggest disgrace of the common foreign and security policy is what happened in Mostar, and what happened to Mr Koschnick, who was our administrator in Mostar.
De grootste schande van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is wat in Mostar is gebeurd, en wat met mijnheer Koschnick is gebeurd, onze EU-gezant in Mostar.