"administrative regulations" in het Nederlands

EN

"administrative regulations" - vertaling Nederlands

EN

administrative regulations {meervoud}

volume_up
administrative regulations
volume_up
bestuursreglement {het}

Voorbeeldzinnen voor "administrative regulations" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis means that our administrative systems and regulations must be modernised and simplified.
Dat betekent dat onze administratieve systemen en regels gemoderniseerd en vereenvoudigd moeten worden.
EnglishWhat we need, then, are basic administrative regulations for the EU, for its institutions and for the EU in its relations with the Member States.
Er moet dus een fundamentele administratieve regelgeving komen voor de EU, voor de EU-instellingen en voor de EU in haar betrekkingen met de lidstaten.
EnglishMember States are to adopt and publish laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this directive no later than 1 August 2003.
Lidstaten moeten wetten, regelingen en administratieve voorzieningen opnemen en publiceren om te voldoen aan deze richtlijn, niet later dan 1 augustus 2003.
EnglishThis professional training would be targeted at awareness of the terms of the legislation, regulations and administrative conditions applicable to such transport.
Die opleiding moest de adviseur de kennis bijbrengen van alle essentiële wettelijke, reglementaire en administratieve voorschriften rond dergelijke transporten.
EnglishAt present, the financial services market and, through this, Europe's power to grow have been impeded by countless national regulations and administrative complications.
Omdat de financiële markt momenteel wordt tegengehouden, komen er talloze, verschillende nationale regels en komt er steeds meer administratieve rompslomp.
EnglishThe Member States should thus be obliged to produce the necessary legal and administrative regulations within 12 months of the publication of this directive.
De lidstaten moeten bovendien verplicht worden om binnen de twaalf maanden na bekendmaking van deze richtlijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen na te komen.
EnglishAt the last plenary session it was agreed that the whole issue of these administrative regulations agreed by the Bureau would be discussed after three months.
Tijdens de laatste vergaderperiode is overeengekomen dat de kwestie van de door het Bureau uitgevaardigde administratieve bepalingen na drie maanden opnieuw zal worden bekeken.
EnglishThe Member States were supposed to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the packaging directive before 30 June 1996.
De lidstaten werden verondersteld vóór 30 juni 1996 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn over verpakkingen te voldoen, in werking te doen treden.

Vergelijkbare vertalingen voor "administrative regulations" in Nederlands

regulations zelfstandig naamwoord
administrative bijvoeglijk naamwoord
building regulations zelfstandig naamwoord
company regulations zelfstandig naamwoord
administrative expenditure zelfstandig naamwoord
administrative law zelfstandig naamwoord
administrative office zelfstandig naamwoord
administrative officer zelfstandig naamwoord
administrative unit zelfstandig naamwoord
administrative body zelfstandig naamwoord
administrative work zelfstandig naamwoord
administrative official zelfstandig naamwoord