"administrative expenses" in het Nederlands

EN

"administrative expenses" - vertaling Nederlands

EN

administrative expenses {zelfstandig naamwoord}

volume_up
administrative expenses
administrative expenses

Voorbeeldzinnen voor "administrative expenses" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe allocation for administrative expenses is decidedly paltry at a mere 5 %.
Het aandeel van de administratieve uitgaven is met slechts 5 % uitgesproken laag.
EnglishThis agreement is about both Parliament ’ s and the Council ’ s administrative expenses.
De gaat over de administratieve uitgaven van zowel Parlement als Raad.
EnglishThat also applies to administrative expenses and new staff posts.
Dat geldt ook voor de administratieve uitgaven en de nieuwe personeelsposten.
EnglishOriginally, when the budget was being drafted, the share of administrative expenses was to remain below 20 %.
Aanvankelijk lag het aandeel van de administratieve uitgaven bij het opstellen van de begroting onder de 20%.
EnglishAs for the administrative expenses of DG 11, these are increasing exponentially, rising from EUR 58 million in 2002 to EUR 83 million in 2004.
De uitgaven aan de DG Milieu stijgen explosief, van 58 miljoen euro in 2002 naar 83 miljoen in 2004.
EnglishIt would also be helpful if the Council were to come up with clearer definitions of, respectively, administrative and operational expenses.
Het zou ook schelen als de Raad helderdere definities zou opstellen van administratieve, respectievelijk operationele uitgaven.
EnglishIn this connection, the Commission proposes that we use the flexibility instrument to defray the increased administrative expenses.
De Commissie stelt in dit verband voor om het flexibiliteitsinstrument toe te passen om de toegenomen administratieve uitgaven te bekostigen.
EnglishLadies and gentlemen, on this issue, the great innovation of the 2003 procedure is that heading 5 - administrative expenses - is also bursting at the seams.
Waarde collega's, het nieuwe is dat in de procedure voor 2003 ook rubriek 5 - administratieve uitgaven - uit zijn voegen barst.
EnglishIt must be the basis of a strong professionalism, and setting up an agency must not be a short cut to increasing administrative expenses.
Er moet een sterke professionele basis zijn, en de oprichting van een agentschap mag geen sluipweg zijn om de administratieve uitgaven te verhogen.
EnglishWe all know that the current ceiling for administrative expenses does not allow sufficient resources to prepare for enlargement.
Het is geen geheim dat we vanwege het huidige plafond voor administratieve uitgaven niet over de vereiste middelen voor de voorbereiding van het uitbreidingsproces kunnen beschikken.
EnglishWe shall also ensure in future, as regards heading 5, that the European Union's ability to act is still guaranteed when it comes to administrative expenses.
Wij zullen er ook goed op letten dat de Europese Unie ook in de toekomst in rubriek V actiemogelijkheden blijft houden wat betreft haar administratieve uitgaven.
EnglishI cannot help thinking that many administrative expenses are intentionally estimated on the generous side in order to have the extra funding for buildings in reserve.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel administratieve uitgaven bewust royaal worden begroot om extra geld voor de gebouwen achter de hand te hebben.
EnglishWe resisted the temptation - and I am most grateful to my fellow members for this - to make a distinction between administrative expenses and operational expenses.
We hebben ons niet - en daarvoor ben ik mijn collega's ook erg dankbaar - laten verleiden om onderscheid te maken tussen administratieve en operationele uitgaven.
EnglishFor example, they asked us what the relationship is between bureaucratic administrative expenses and expenses going directly to the execution of a project.
Zo hebben zij ons gevraagd welke relatie er bestaat tussen de administratieve kosten, de bureaucratische kosten dus, en de uitgaven die rechtstreeks voor de uitvoering van een project bestemd zijn.
EnglishThat is not possible in a general Council budget if it is not clear how much is being spent on what and if Parliament does not give its opinion on those administrative expenses in general.
Dat kan niet in een algemene Raadsbegroting als niet duidelijk is wat waaraan wordt besteed en als het Parlement zich niet uitspreekt over die administratieve uitgaven in hun algemeenheid.
EnglishThe proportion of total expenditure that is represented by administrative expenses is one of the indicators in evaluating the effectiveness of the policies implemented by the European Union.
Het aandeel van de administratieve uitgaven in de totale uitgaven geldt als een van de indicatoren wanneer de doelmatigheid van de door de Europese Unie uitgevoerde beleidsvormen wordt geëvalueerd.

Vergelijkbare vertalingen voor "administrative expenses" in Nederlands

administrative bijvoeglijk naamwoord
expenses zelfstandig naamwoord
incidental expenses zelfstandig naamwoord
additional expenses zelfstandig naamwoord
operating expenses zelfstandig naamwoord
travelling expenses zelfstandig naamwoord
contingency expenses zelfstandig naamwoord
accommodation expenses zelfstandig naamwoord
administrative expenditure zelfstandig naamwoord
administrative law zelfstandig naamwoord
administrative office zelfstandig naamwoord
administrative officer zelfstandig naamwoord
administrative unit zelfstandig naamwoord
administrative body zelfstandig naamwoord
administrative work zelfstandig naamwoord
administrative official zelfstandig naamwoord