EN

adjusted {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adjusted

Voorbeeldzinnen voor "adjusted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn other words, there is quite a lot which has to be adjusted to the up to Kyoto.
Dit wil zeggen dat wij onze voorstellen van vóór Kyoto drastisch moeten aanpassen.
EnglishProduction must be adjusted strictly in line with consumption in the European Union.
De productie moet strikt worden afgestemd op de consumptie in de Europese Unie.
EnglishAdjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
Aangepast voor inflatie. ~~~ Het is een behoorlijke som voor een paar minuten werk.
EnglishPerhaps we could ask the secretariat to have the system adjusted or set differently.
Misschien kan daar iets aan gedaan worden, kan een en ander anders worden ingesteld.
EnglishThe adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.4.
De aangepaste sleutel geldt met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende jaar.4.
EnglishIn so far as this is the case, the agreement is certainly going to have to be adjusted.
Voor zover dit het geval is zal het akkoord zeker bijgesteld moeten worden.
EnglishIt is our opinion that this should be adjusted in the Treaty of Accession.
Dit moet naar onze mening in de toetredingsovereenkomst worden rechtgezet.
EnglishThe first-reading resolution needs to be adjusted to reflect the vote.
De resolutie van de eerste lezing moet als gevolg van de stemming worden aangepast.
EnglishThe process of decision-making simply has to be adjusted in order to make it possible.
Om dat mogelijk te maken moet de besluitvorming gewoon worden aangepast.
EnglishI share his aim, but maybe it is not totally adjusted to reality.
Ik ben het eens met die doelstelling, maar misschien is ze niet echt realistisch.
EnglishThe appropriations for payments have, however, been adjusted downwards by EUR 300 million.
De kredieten voor betalingen zijn echter met 300 miljoen euro naar beneden bijgesteld.
EnglishTaxation must also be adjusted in the light of this long-term environmental impact.
De belastingheffingen moeten ook aangepast worden aan deze milieueffecten op de lange termijn.
EnglishThe roadmap of the Lisbon strategy should be adjusted to the new circumstances.
De routekaart voor de strategie van Lissabon moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden.
EnglishThe vending machines – which are the main issue – can be adjusted.
De verkoopautomaten vormen het grootste probleem, maar deze kunnen worden aangepast.
EnglishThat is why the previous decision on the Eurovignette needs to be adjusted.
Dat is reden om het eerdere besluit over Eurovignet aan te passen.
EnglishDanish legal practice must therefore be adjusted to bring it into line with the new circumstances.
De Deense jurisprudentie moet dan maar aan de nieuwe situatie worden aangepast.
EnglishDo you know whether there are any indications that the legal situation will be adjusted accordingly?
Weet u of er aanwijzingen zijn dat de wetgeving in die zin zal worden gewijzigd?
EnglishLegal provisions and internal operating procedures must be adjusted to current needs.
Wettelijke regelingen en interne procedures dienen aangepast te worden aan de eisen van de tijd.
EnglishWe agreed to take care to ensure that engines cannot be electronically adjusted.
Wij zijn overeengekomen om erop te letten dat de motoren niet elektronisch gemanipuleerd kunnen worden.
EnglishAt the same time, the Financial Perspective is adjusted in line with the prices current in 2004.
Tegelijkertijd zijn die financiële vooruitzichten ook aan het prijspeil van 2004 aangepast.

Synoniemen (Engels) voor "adjusted":

adjusted