EN

adjustable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adjustable
adjustable (ook: configurable)
adjustable (ook: variable)

Voorbeeldzinnen voor "adjustable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe workers must not be used as an adjustable variable, whether in the form of excessive wage restraint or in the form of unemployment.
De nadelen van de aanpassing mogen niet in de vorm van een overdreven loonmatiging of werkloosheid op de werknemers worden afgewenteld.
EnglishIn effect this means that the programming documents drawn up by the Commission and the Member States will have to be adjustable so as to cater for crises in any sector.
De door de Commissie en de lidstaten opgestelde programmeringsdocumenten zouden aangepast moeten kunnen worden aan de crisissen in de sector.