EN

adjunct  {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

adjunct {de}

volume_up
Wat de delegatie betreft, kan ik u laten weten dat de gedelegeerde en de adjunct-gedelegeerde zijn benoemd.
As regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Eerder dit jaar zijn de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de adjunct-Toezichthouder aangesteld.
Earlier this year the European Data-Protection Supervisor and the Assistant Supervisor were appointed.
Het gaat hier immers niet om een collegiaal orgaan, maar om een Toezichthouder en een adjunct-Toezichthouder.
We are not talking about some form of collegiate body but about a supervisor and assistant supervisor.

Voorbeeldzinnen voor "adjunct " in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis 'European Employment Pact ' is an essential adjunct to the stability pact.
Dit " Pact voor meer werk " is een onontbeerlijke aanvulling op het stabiliteitspact.
EnglishIt was instituted from above as a kind of adjunct to the other EU bodies.
Het is van bovenaf gesticht als een soort aanhangsel van andere organen van de EU.
EnglishSometimes such a document lacks interest or is a mere adjunct to the motion for a resolution.
We moeten echter ook aandacht besteden aan de toelichting en ik vraag de collega's dit te doen.
EnglishMaking women's policy an adjunct to other political themes does not do the matter justice.
Wie het vrouwenbeleid als aanhangsel van andere politieke onderwerpen beschouwt, die heeft niet begrepen hoeveel er op het spel staat.
EnglishThe gamma-interferon test is the most promising of these, and is used under practical field conditions as an adjunct to the tuberculin test in herds.
De gamma-interferontest kan in de praktijksituatie in het veld gebruikt worden als aanvulling op de tuberculinetests van de beslagen.
EnglishIt highlighted what an immensely lucrative, important industry this is - in its own right and as an adjunct to so many industries.
De overeenkomst benadrukte dat dit een enorm lucratieve en belangrijke bedrijfstak is - niet alleen op zichzelf, maar ook als hulpmiddel voor veel andere industrieën.
EnglishInfected patients can only be given adjunct treatment, since doctors have not yet identified the active antiviral agents which would be able to fight it.
Het enige dat men kan doen is de besmette patiënten een ondersteunende therapie aanbieden, want de medische wereld kent nog geen actieve antivirale middelen waarmee de ziekte bestreden kan worden.

Synoniemen (Engels) voor "adjunct":

adjunct
adjunction
English