EN

to adjudicate [adjudicated|adjudicated] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
to adjudicate (ook: to judge)
to adjudicate
to adjudicate
2. juridisch
It is clearly not the role of either the committee or this House to adjudicate in questions of fact.
Noch de commissie, noch het Parlement hebben uiteraard tot taak over feitelijke zaken te oordelen.
Whenever she has to adjudicate in a controversial matter, rightly or wrongly her integrity is going to be called into question.
Steeds wanneer ze in een controversiële zaak een oordeel zal moeten vellen, zal haar integriteit - - terecht of onterecht - - ter discussie komen te staan.
The European Court of Human Rights in Strasbourg adjudicates on possible human right infringements in signatory countries.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg oordeelt over mogelijke schendingen van de rechten van de mens in de verdragsluitende landen.

Voorbeeldzinnen voor "to adjudicate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe real place to adjudicate, therefore, is in a court of law.
Of die beschuldiging terecht is of niet zal door de rechter moeten worden uitgemaakt.
EnglishThis is not some kind of agricultural marathon, where one has to adjudicate between carrots and turnips.
Dit is geen landbouwmarathon, waarin moet worden gearbitreerd tussen wortels en knollen.
EnglishIt is clearly not the role of either the committee or this House to adjudicate in questions of fact.
Noch de commissie, noch het Parlement hebben uiteraard tot taak over feitelijke zaken te oordelen.
EnglishWhenever she has to adjudicate in a controversial matter, rightly or wrongly her integrity is going to be called into question.
Steeds wanneer ze in een controversiële zaak een oordeel zal moeten vellen, zal haar integriteit - - terecht of onterecht - - ter discussie komen te staan.