EN

adjective {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adjective (ook: adjectival)
By just putting a noun with an adjective you cannot always make sense.
Alleen maar een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord zetten levert niet altijd iets zinnigs op.
I shall not at any rate use the adjective historical to describe the report, for a very simple reason.
Ik zal evenwel niet het bijvoeglijk naamwoord " historisch " gebruiken om de overeenkomst te omschrijven, en wel om een doodeenvoudige reden.
When we speak about the European social model, one of the adjectives we use is European.
Wanneer we spreken over het Europees sociaal model, dan bezigen we bijvoeglijke naamwoorden, waaronder het bijvoeglijk naamwoord Europees.
adjective (ook: formal, prim)

Voorbeeldzinnen voor "adjective" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe very adjective 'atypical ' in the name of this directive says it all.
Het woord ' atypische? in de naam van deze richtlijn spreekt in dit opzicht boekdelen.
EnglishAnd in the worship of my church, the most frequently used adjective about God is "almighty."
In de eredienst in mijn kerk is "almachtige" het meest gebruikte adjectief voor God.
EnglishI should first like to make a request: please do not abuse the adjective'sustainable '.
Ik heb allereerst een verzoek: maakt u alstublieft geen misbruik van het woord ' duurzaam?.
EnglishYou used the adjective " socialist " here and that is precisely the underlying problem.
De aap is echter uit de mouw gekomen en nu weten wij gelukkig hoe de zaken er bij u voor staan.
EnglishPersonally, I have problems using the adjective " charitable " at all.
Ik persoonlijk heb toch al moeite met het woord ' liefdadig '.
EnglishI regret, in Article 9, the adjective 'discouraging '.
Ik vind het jammer dat men in paragraaf 9 het woord " ontmoedigend " gebruikt.
EnglishBy just putting a noun with an adjective you cannot always make sense.
Alleen maar een bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord zetten levert niet altijd iets zinnigs op.
EnglishI would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
EnglishThe adjective is one that will make Mr Lamy jump with fright!
Zo'n woord zou de heer Lamy aan het schrikken maken...!
EnglishMy spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
EnglishWhy don't you have another beer, you adjective-throwing,
Waarom neem je geen biertje, jij Will Smith imiterende,
EnglishThis involves replacing the adjective 'High ', qualifying the noun 'representative ', with the adjective 'Single '.
Het adjectief ' High? bij het substantief ' representative? moet worden vervangen door ' Single?.
EnglishThis adjective was used by Montaigne in 1580 to describe something that was difficult to define.
Dit adjectief wordt voor het eerst gebruikt door Montaigne in 1580, ter aanduiding van iets dat moeilijk te definiëren valt.
EnglishCloning is, therefore, unjustified in any form, whether the chosen adjective is 'therapeutic ' or 'reproductive '.
Klonen, in welke vorm dan ook, is daarom niet gerechtvaardigd, of men het nu therapeutisch of reproductief noemt.
EnglishI shall not at any rate use the adjective historical to describe the report, for a very simple reason.
Ik zal evenwel niet het bijvoeglijk naamwoord " historisch " gebruiken om de overeenkomst te omschrijven, en wel om een doodeenvoudige reden.
EnglishSome people have the impertinence to call the latter anthroposophic medicine, even adding the adjective 'homeopathic ' to this term.
Sommigen durven de antroposofie antroposofische geneeskunde noemen en voegen er zelfs het adjectief " homeopathisch " aan toe.
EnglishThat adjective is not to my liking - but I would rather be a Eurorealist than a Eurocentralist, Eurofederalist or, most certainly, a Eurosocialist.
Dit adjectief hindert me niet aangezien ik liever voor eurorealist doorga dan voor eurocentralist, eurofederalist, kortom, eurosocialist.
EnglishWe simultaneously conducted six joint missions, and allow me for the first - but not the last - time to emphasise the adjective ‘ joint’.
We hebben samen zes gezamenlijke missies uitgevoerd en ik wil hier voor het eerst, maar niet voor het laatst, het adjectief ` gezamenlijk ' benadrukken.
EnglishThe adjective " historic ' is not an exaggeration today and befits the importance of the decision and the consequences for the future.
Het adjectief " historisch " is vandaag niet overdreven en is geheel in overeenstemming met het belang van het besluit en de gevolgen ervan voor de toekomst.
EnglishIn my opinion, the adjective 'provisional'should disappear as soon as possible and make way for Eurojust as an effective European prosecution body.
Volgens mij moet het woord " voorlopig " zo snel mogelijk verdwijnen en plaats maken voor Eurojust als efficiënte Europese organisatie voor de strafvervolging.

Synoniemen (Engels) voor "adjective":

adjective