EN

adhesion {zelfstandig naamwoord}

volume_up
adhesion (ook: grasp)
Of capillaire hechting?

Voorbeeldzinnen voor "adhesion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTo this effect, tools such as the pre-adhesion strategy, PHARE and TACIS are very important.
Instrumenten als de pre-adhesiestrategie, PHARE en TACIS zijn hierbij van groot belang.
EnglishI must therefore plead at this stage for adhesion to the scheduled dates for the sake of greater legal certainty.
Ik moet in dit stadium dus pleiten voor handhaving van de geplande data, omwille van de versterking van de rechtszekerheid.
EnglishHow about wet adhesion?
EnglishOr capillary adhesion?
EnglishFourthly, it should speak of the process and threshold of adhesion and flesh out the policy on neighbourhood, which we have in draft form.
Ten vierde moet zij zich uitspreken over het proces en de drempel van toetreding en het nabuurschapsbeleid nader invullen; wij hebben daarvoor een concept gereed.
EnglishIt cannot be an excuse to delay the adhesion of new countries but it will very much facilitate what at the present time cannot yet be done.
Het mag geen excuus zijn om de toetreding van nieuwe landen uit te stellen, maar het zal datgene wat op dit moment nog niet mogelijk is in hoge mate vereenvoudigen.
EnglishOnt également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union européenne, observateurs auprès de la Conférence:
The following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the European Union, having been observers to the Conference:
EnglishIn the first place, the first consideration must be political: the pre-adhesion negotiations must be founded on the great European principles from the outset.
Ten eerste de basis voor ons beleid: de grote Europese politieke doelstellingen moeten vanaf het begin aan de pre-toetredingsonderhandelingen ten grondslag liggen.

Synoniemen (Engels) voor "adhesion":

adhesion
adhesive
adhesiveness
adhesive agent