Voorbeeldzinnen voor "adherents" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
Ik merk overigens op dat er onder de gearresteerden nogal wat aanhangers van links zitten.
EnglishWe are, in that sense, adherents of what is usually called the EU’ s soft power.
Wat dat betreft zijn wij aanhangers van wat wel u201Cde zachte machtu201D van de EU wordt genoemd.
EnglishHowever, I fear that a purely emotional reaction by Europe to the events in Austria will only multiply Haider's adherents.
Er bestaat een gerede kans dat de Unie hem onbetaalbare publiciteit verschaft.
EnglishIn Borneo, there is a similar conflict between adherents of the animist religions and the incoming Muslims.
Op Borneo zijn eveneens conflicten ontstaan tussen de aanhangers van natuurreligies en islamitische immigranten.
EnglishI think Mr Verheugen is mistaken if he thinks that the Greek Cypriots are adherents of this plan.
Naar mijn mening heeft commissaris Verheugen het bij het verkeerde eind als hij zegt dat de Grieks-Cyprioten dit plan steunen.
EnglishIn my country, Germany, there are 30 000 adherents of an Islamic grouping called Milli Görüs, or, in Berlin, 'Islamic Federation '.
In mijn land Duitsland bestaat er bijvoorbeeld een islamitische groepering met 30.000 aanhangers, Milli Görüs genaamd, of de Islamitische Federatie in Berlijn.
EnglishWhat the adherents of Turkish membership are really requesting is for Turkey to jettison its entire Islamic culture, and I do not see this as realistic.
De mensen die de toetreding van Turkije steunen, wensen dat Turkije de moslimcultuur laat varen, maar dat is volgens mij niet realistisch.
EnglishThe way in which the Chinese Government violates human rights is clear from, for example, its treatment of Christians and Falun Gong adherents.
De manier waarop in China de mensenrechten worden geschonden, wordt onder meer duidelijk door de behandeling van christenen en Falun Gong-aanhangers.
EnglishYou can therefore be assured, honourable Member, that we are also seeking to end the suppression of the Falun Gong faith and its adherents.
U kunt er derhalve zeker van zijn, geachte afgevaardigde, dat wij ons ook inzetten voor de beëindiging van de onderdrukking van de Falun Gong-beweging en haar aanhangers.
EnglishThe advantage is that international groups combine adherents of more or less the same political persuasion, instead of 150 groups of individual national parties.
Het voordeel is dat internationale fracties van min of meer gelijkgezinden zijn ontstaan, in plaats van 150 fracties van afzonderlijke nationale partijen.
EnglishThere are intolerant state religions, as in Iran, Afghanistan and other countries; intolerance can also come from adherents of non-established religions.
Er zijn onverdraagzame staatsgodsdiensten, zoals in Iran, in Afghanistan en andere landen, er zijn ook godsdiensten die wel geen staatsgodsdienst zijn, maar wel intolerant kunnen zijn.
EnglishThese are forces that are unfortunately adherents to a modern, totalitarian form of extremism and that are abusing the great world religion of Islam for their own suppressive and criminal ends.
Het gaat om krachten die helaas een moderne, totalitaire vorm van extremisme aanhangen en die de grote islamitische wereldgodsdienst voor hun eigen onderdrukkende en criminele doelen gebruiken.

Synoniemen (Engels) voor "adherence":

adherence
adherent
English