"adhered to" in het Nederlands

EN

"adhered to" - vertaling Nederlands

volume_up
adhered to {volt.deelw.}
EN

adhered to {voltooid deelwoord}

volume_up
adhered to (ook: attached to)
volume_up
gehecht aan {volt.deelw.}
adhered to
volume_up
geplakt aan {volt.deelw.}
adhered to
volume_up
vast aan {volt.deelw.}

Voorbeeldzinnen voor "adhered to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf these criteria are not adhered to, then development does not stand a chance
Als aan deze criteria niet is voldaan, kan van ontwikkeling geen sprake zijn.
EnglishI will make it my business to see that Parliament's decisions are adhered to.
Ik zal erop toezien dat de besluiten van het Parlement worden gerespecteerd.
EnglishToday I have to say that the majority have adhered to this, but some have not.
Vandaag stel ik vast dat de meesten zich daaraan hebben gehouden, maar sommigen niet.
EnglishWe MEPs take the view that there are two principles that must be adhered to.
Als afgevaardigden vinden wij dat daarbij twee principes in acht genomen moeten worden.
EnglishThe timetable I discussed with Parliament at various times will be adhered to.
Het tijdschema dat ik diverse malen met het Parlement heb besproken, zal worden aangehouden.
EnglishBudget discipline requires these maximum figures to be strictly adhered to.
De begrotingsdiscipline vereist strikte handhaving van deze maxima.
EnglishStop this scandal and ensure that international law is adhered to!
Roep dit schandaal een halt toe en zorg dat het internationaal recht wordt nageleefd!
EnglishObviously, international legal rules will need to be adhered to.
Natuurlijk zullen de internationale rechtsregels gerespecteerd moeten worden.
EnglishIf we have rules, we obviously need to ensure they are adhered to.
Er zijn regels en dus spreekt het voor zich dat we deze dienen na te leven.
EnglishI recognise that the planned timetable has not been adhered to.
Ik erken dat we er niet in geslaagd zijn het afgesproken tijdschema aan te houden.
EnglishThe first has to do with the subsidiarity principle and the monitoring of how it is adhered to.
Ten eerste het subsidiariteitsbeginsel en de controle op de naleving ervan.
EnglishIt is the task of the Commission to ensure that the directive is adhered to.
De Commissie zou moeten toezien op de naleving van de richtlijn.
EnglishThe criteria must be adhered to for the people to have confidence in the EU.
Er moet aan de criteria worden vastgehouden, zodat de burgers de Europese Unie kunnen vertrouwen.
EnglishThe principle of good governance must be adopted and adhered to.
Er moet op gehamerd worden dat landen zich houden aan het beginsel van Good Governance.
EnglishIt is absolutely essential that humanitarian principles are adhered to and respected.
Het is van fundamenteel belang dat de humanitaire beginselen kunnen worden toegepast en nageleefd.
EnglishThus, for Objective 1 the 75 % threshold of per capita GDP must be adhered to rigidly.
Bij doelstelling 1 moet de 75 %-grens van het BBP pro capita dan ook strikt in acht worden genomen.
EnglishI can only note that the Council has adhered to July's budget.
Ik kan alleen maar constateren dat de Raad heeft vastgehouden aan de begroting van juli.
EnglishThese provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
Deze bepalingen moeten strikt worden nageleefd, en de voorgestelde wijziging is absoluut noodzakelijk.
EnglishIn my long parliamentary career, which has now spanned 35 years, I have always adhered to this principle.
Daaraan heb ik mij in mijn nu al 35-jarige parlementaire carrière altijd gehouden.
EnglishThe European Union has not always adhered to the European Convention on Human Rights.
De Europese Unie is nog altijd niet toegetreden tot de Europese Conventie voor de rechten van de mens.

Vergelijkbare vertalingen voor "adhered to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord