"adduced" in het Nederlands

EN

"adduced" - vertaling Nederlands

volume_up
adduced {volt.deelw.}
EN

adduced {voltooid deelwoord}

volume_up
adduced (ook: supplied, broached, brought in)

Voorbeeldzinnen voor "adduced" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn my view, the argument adduced by those who maintain that all this means nothing just does not stand up.
De bewering dat dit alles niets oplevert, is volgens mij onhoudbaar.
EnglishI shall not reiterate arguments I adduced in the past.
Ik zal de argumenten die ik destijds heb gebruikt niet herhalen.
EnglishThe argument adduced by the Americans in relation to the war in Iraq was also to some degree an argument about terrorism.
Voor een deel was de Amerikaanse argumentatie met betrekking tot de Irak-oorlog ook een argumentatie over terrorisme.
EnglishFor the reasons I adduced earlier, however, a degree of flexibility should be afforded to certain countries.
Ik ga daarmee akkoord op voorwaarde dat voor sommige landen op grond van voornoemde redenen een zekere mate van flexibiliteit wordt ingebouwd.
EnglishThis is for the reasons I adduced yesterday as rapporteur, namely the need to adjust the report to the interinstitutional agreement.
De reden daarvoor heb ik gisteren als rapporteur reeds uiteengezet: het verslag moet worden aangepast aan het interinstitutioneel akkoord.
EnglishWithout one, as the example adduced by Mr Andreasen shows, we will find it difficult or impossible to get the world to give us a hearing.
Als we dat verzuimen, zullen we in de wereld niet of nauwelijks gehoor vinden, dat blijkt wel uit het voorbeeld dat collega Andreasen zojuist gaf.
EnglishCommissioner, you adduced some very pertinent examples of loopholes and obstacles that still remain, mainly in the area of the provision of services and the movement of goods.
Mijnheer de commissaris, u heeft een aantal uiterst rake voorbeelden van nog bestaande leemtes en belemmeringen genoemd, vooral in de sector verkeer van diensten en goederen.