EN

addressing {zelfstandig naamwoord}

volume_up
addressing (ook: address)
volume_up
adressering {de}

Voorbeeldzinnen voor "addressing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishToday, 1,800 organisations are addressing us and calling for changes to the system.
Momenteel doen 1800 organisaties een beroep op ons om het systeem te wijzigen.
EnglishIt would appear that we are addressing such issues in somewhat of a vacuum.
Het ziet ernaar uit dat we deze kwesties enigszins vanuit een vacuüm benaderen.
EnglishI am glad to have the opportunity of addressing it at the invitation of both chairmen.
Ik zal daar ook graag een betoog houden op uitnodiging van de beide voorzitters.
EnglishSpain has, on many occasions, been at the forefront of action addressing these issues.
Spanje heeft regelmatig het voortouw genomen in de behandeling van deze problemen.
EnglishSo there is added value in addressing these increased needs at European level.
Het heeft dus zin om aan deze gestegen behoeften op Europees niveau tegemoet te komen.
EnglishThe Commission is addressing a very important area, that is, commercial policy.
De Commissie noemt het handelsbeleid: dat is een zeer belangrijk gebied.
EnglishIt is therefore to the viewers as citizens that it should be addressing itself.
De televisie moet zich dan ook richten tot een televisiekijkende burger.
EnglishYou know that there are personal reasons why I am addressing these words to you.
U weet dat ik een persoonlijke reden heb om het woord tot u te richten.
EnglishSo we can clearly see the care needed in addressing the situation in Turkey.
Dit geeft aan hoe beducht we voor de Ottomaanse werkelijkheid moeten zijn.
EnglishI would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
Tot besluit zou ik nog enkele woorden willen richten tot commissaris Patten.
EnglishI believe this is an issue which you will also be addressing today, Mr Prodi.
Als ik het goed heb zult u zich vandaag ook over dit onderwerp buigen, voorzitter Prodi.
EnglishIt underlines the fact that we are primarily addressing local and regional authorities.
Derhalve richten wij ons voornamelijk tot de regionale en plaatselijke autoriteiten.
EnglishConsequently, we need a global strategy for addressing such problems.
We hebben dus een globale strategie nodig voor het aanpakken van zulke problemen.
EnglishSocial dialogue will greatly assist us in addressing these challenges.
De sociale dialoog zal ons in belangrijke mate kunnen helpen bij deze uitdagingen.
EnglishThe Commission is addressing many of these problems which you identify at the moment.
Zeer recent heeft zij de aanbevelingen gedaan over het lokale circuit en over bundeling.
EnglishOne of the best ways of addressing this is by looking at the advertising industry.
Een van de beste manieren om dat te doen is via de reclame-industrie.
EnglishAnd when addressing these difficult issues no short-cut is possible.
En als we het over deze lastige kwesties hebben, is er geen kortere weg mogelijk.
EnglishHowever, what has not been taken into account is the free access that we are addressing.
Waar men echter geen oog voor heeft, is de door ons bepleite vrije toegang.
EnglishIn addressing this issue, the Commission has never concealed its guiding principles.
De Commissie heeft in deze kwestie haar beginselen nooit onder stoelen of banken gestoken.
EnglishI will therefore limit myself to addressing two aspects contained in the report.
Ik zal mij daarom beperken tot twee punten, die trouwens ook in het verslag aan de orde komen.