"additional resources" in het Nederlands

EN

"additional resources" - vertaling Nederlands

EN

additional resources {meervoud}

volume_up
additional resources
The financial envelope of the proposal should be covered by additional resources
Het financiële aspect ervan moet worden gedekt door extra middelen. "
The Commission does not have access to additional resources.
De Commissie heeft geen toegang tot extra middelen.
However, this requires additional resources.
Daarvoor zijn echter extra middelen nodig.

Voorbeeldzinnen voor "additional resources" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe financial envelope of the proposal should be covered by additional resources
Het financiële aspect ervan moet worden gedekt door extra middelen. "
EnglishWe are now getting a promise of that, but it will also require additional resources.
Wij krijgen daarvoor nu een belofte, maar het vereist ook extra geld.
EnglishWe believe that the new needs will require additional resources.
Wij zijn van oordeel dat voor de nieuwe behoeften nieuwe middelen vereist zijn.
EnglishThe Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
De Commissie is voornemens aanvullende middelen uit te trekken voor het gebied van de beveiliging.
EnglishWe are therefore also making extensive additional resources available.
Voor dit doel zullen wij ruime middelen ter beschikking stellen.
EnglishThe first requirement was to prepare to mobilise additional resources for humanitarian aid.
Allereerst moeten wij het nodige doen om bijkomende middelen voor humanitaire hulp uit te trekken.
EnglishThe next question – and this is the question you are asking – is how additional resources are to be found.
Maar, en dat is de vraag die u stelt, hoe moeten we andere middelen vinden?
EnglishOne, donors should make available additional and new resources over an extended period of time.
Ten eerste moeten donoren nieuwe en bijkomende middelen beschikbaar stellen over een lange periode.
EnglishI was pleased to hear the Commissioner say that additional resources are to be made available again.
Ik ben blij dat ik nu van de commissaris hoor dat er weer extra middelen ter beschikking komen.
EnglishAny possible evolution in this area will be by way of additional resources and additional assistance.
Elke evolutie op dit vlak zal de vorm aannemen van aanvullende middelen en aanvullende bijstand.
EnglishAdditional resources, up to EUR 15 m, could be made available.
Er is sprake van bijkomende middelen tot 15 miljoen euro.
EnglishAdditional financial and human resources will be necessary.
Daarvoor zijn extra menselijke en financiële middelen nodig.
EnglishThose targets will require additional financial resources.
Deze doelstellingen vereisen aanvullende financiële middelen.
EnglishThe Commission does not have access to additional resources.
De Commissie heeft geen toegang tot extra middelen.
EnglishConcluding agreements with third countries provides the EU with additional fishing resources.
Door overeenkomsten met derde landen te sluiten krijgt de EU de beschikking over extra mogelijkheden voor de visserij.
EnglishWhile the EU has been helpful in providing additional resources, more is always necessary.
Hoewel de Europese Unie behulpzaam is geweest met het verstrekken van extra financiële middelen, is er altijd méér nodig.
EnglishThis provision obviously requires additional budgetary resources but it preserves the principle of equality.
Deze bepaling brengt weliswaar extra budgettaire lasten mee, maar stelt het beginsel van billijkheid veilig.
EnglishHowever, we do not believe that additional resources should be allocated to the Maritime Safety Agency.
Wij vinden echter niet dat aanvullende middelen moeten worden toegekend aan het Agentschap voor maritieme veiligheid.
EnglishI would ask you whether you agree with the European Research Council being funded from additional resources.
Ik zou u willen vragen of u het ermee eens bent dat de Europese Onderzoeksraad met extra middelen wordt gefinancierd.
EnglishThe Commission will continue to monitor closely the situation and is ready to mobilise additional resources if needed.
De Commissie zal de situatie van nabij blijven volgen en is bereid om zo nodig extra middelen in te zetten.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional resources" in Nederlands

resources zelfstandig naamwoord
additional bijvoeglijk naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
allocation of resources zelfstandig naamwoord
natural resources zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord