"additional expenses" in het Nederlands

EN

"additional expenses" - vertaling Nederlands

EN

additional expenses {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "additional expenses" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly the recently introduced option of additional taxi expenses has been abandoned, with 351 votes for and 146 against.
Alleen de recent ingevoerde mogelijkheid voor extra taxivergoedingen wordt geschrapt met 351 stemmen voor en 146 tegen.
EnglishThis would, furthermore, make it possible to allow firms time to make funds available to meet these additional expenses.
De ondernemingen zouden dan ook de tijd hebben gehad om financiële reserves aan te leggen om die extra uitgaven te kunnen doen.
EnglishIn future, the reimbursement of expenses - of whatever kind - must relate only to those actually incurred, and it must no longer be possible to draw additional expenses under any circumstances.
In de toekomst mogen alleen onkosten worden vergoed ten belope van de daadwerkelijk gemaakte onkosten en het incasseren van bijkomende onkostenvergoedingen mag niet meer mogelijk zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional expenses" in Nederlands

expenses zelfstandig naamwoord
additional bijvoeglijk naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
incidental expenses zelfstandig naamwoord
operating expenses zelfstandig naamwoord
travelling expenses zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord
contingency expenses zelfstandig naamwoord