"additional conditions" in het Nederlands

EN

"additional conditions" - vertaling Nederlands

EN

additional conditions {meervoud}

volume_up
We want no additional conditions which would restrict the political and fiscal freedom of the individual participants.
Dus geen aanvullende voorwaarden die de politieke en fiscale vrijheid van handelen van de individuele lidstaten zouden beperken.
This proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Het voorstel voorziet in aanvullende voorwaarden en vereisten voor de onvoorziene aanwezigheid van genetisch gemodificeerde zaden in niet genetisch gemodificeerde partijen.
Since the problems arise primarily in connection with the shipment of waste, it is an obvious course of action to spell out these additional conditions in this Regulation.
Omdat de problemen zich vooral bij de overbrenging van afval voordoen, ligt het voor de hand om deze aanvullende voorwaarden heel concreet in deze verordening te formuleren.

Voorbeeldzinnen voor "additional conditions" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOn the other hand, however, Turkey is also entitled not to have any additional conditions imposed.
Anderzijds mag Turkije ook verwachten dat het geen extra voorwaarden worden opgelegd.
EnglishWe want no additional conditions which would restrict the political and fiscal freedom of the individual participants.
Dus geen aanvullende voorwaarden die de politieke en fiscale vrijheid van handelen van de individuele lidstaten zouden beperken.
EnglishThe additional funds and improved conditions for the scrapping or sale of vessels only apply in this individual case.
Alleen in dit bijzondere geval wordt met het extra geld en onder verbeterde voorwaarden de sloop of verkoop van een schip mogelijk gemaakt.
EnglishThose who adhere to them would not then be required to fulfil various additional conditions depending on which country they happen to be in.
En wie zich daar dan vervolgens aan houdt, dient niet van land tot land aan verschillende extra voorwaarden te voldoen.
EnglishThe level of the direct payments to be made to farmers and the additional conditions to be imposed must not be decided at national level.
De omvang van de rechtstreekse steun aan de boeren en het stellen van bijkomende voorwaarden mag niet aan de afzonderlijke landen worden overgelaten.
EnglishMoreover, the modified provisions lay down additional conditions and a procedure to ensure that the derogation is not misused.
Bovendien schrijven de gewijzigde bepalingen extra voorwaarden voor, en ook een procedure om te garanderen dat van de mogelijkheid om af te wijken geen misbruik wordt gemaakt.
EnglishThis proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Het voorstel voorziet in aanvullende voorwaarden en vereisten voor de onvoorziene aanwezigheid van genetisch gemodificeerde zaden in niet genetisch gemodificeerde partijen.
EnglishSince the problems arise primarily in connection with the shipment of waste, it is an obvious course of action to spell out these additional conditions in this Regulation.
Omdat de problemen zich vooral bij de overbrenging van afval voordoen, ligt het voor de hand om deze aanvullende voorwaarden heel concreet in deze verordening te formuleren.
EnglishCurrently the situation is that some countries fail to apply the regulations in force, while other countries, like my own, gold-plate the regulations with additional conditions.
Momenteel is het zo dat bepaalde landen nalaten om de geldende regels toe te passen, terwijl andere landen zoals het mijne, de regels met aanvullende voorwaarden vergulden.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional conditions" in Nederlands

conditions zelfstandig naamwoord
additional bijvoeglijk naamwoord
living conditions zelfstandig naamwoord
market conditions zelfstandig naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
working conditions zelfstandig naamwoord
ancillary conditions zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord