EN

additional charges  {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "additional charges " in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt would be wrong to ask disabled air passengers to pay additional charges.
Het zou misplaatst zijn om gehandicapte luchtreizigers extra kosten in rekening brengen.
EnglishIt is also planned to allow differentiation in the form of additional charges at peak times or at night.
Maar ook extra tarieven voor piekuren of voor " s nachts moeten als mogelijkheid tot differentiatie toegelaten zijn.
EnglishAdditional charges have been imposed.
EnglishWe also accept that there is a need for regulators to have the power to impose particular and additional charges on particular banks.
We aanvaarden ook dat regelgevende instanties de bevoegdheid moeten krijgen om bijzondere en aanvullende heffingen op te leggen aan bepaalde banken.
EnglishThe Commission is proposing to further reduce the additional charges on the intervention prices for cereals in two stages and then to fix them.
In het Commissievoorstel wordt geopperd de verhogingen van de interventieprijzen voor graan in twee verdere stappen te beperken en vervolgens vast te leggen.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional charges " in Nederlands

additional bijvoeglijk naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord
additional benefit zelfstandig naamwoord
additional charge zelfstandig naamwoord
additional information zelfstandig naamwoord
additional demand zelfstandig naamwoord
additional fee zelfstandig naamwoord
additional payment zelfstandig naamwoord
additional building zelfstandig naamwoord
Dutch