"additional building" in het Nederlands

EN

"additional building" - vertaling Nederlands

NL
EN

additional building {zelfstandig naamwoord}

volume_up
additional building (ook: extension)

Voorbeeldzinnen voor "additional building" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt the same time, the Member States can invest additional money in building research and development capabilities.
Tegelijkertijd kunnen de lidstaten extra geld investeren in de opbouw van onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit.
EnglishAlong with France, my own country, Finland, is at present the only EU country where the building of additional nuclear power stations is being considered.
Mijn vaderland Finland is naast Frankrijk momenteel de enige EU-lidstaat waar men overweegt meer kerncentrales te bouwen.
EnglishUpbeat terms such as " cooling-off period " and " additional trust-building measures " are supposed to ward off the deep-rooted violence.
Positief klinkende termen als " afkoelingsperiode " en " aanvullende vertrouwenwekkende maatregelen " dienen het diep gewortelde geweld te bezweren.
EnglishMr President, the European Commission claims that spending more public funds on building additional electricity lines in Europe will enhance competition.
Mijnheer de Voorzitter, de Europese Commissie beweert dat het besteden van meer overheidsgelden aan de aanleg van extra elektriciteitsverbindingen in Europa bevorderlijk is voor de mededinging.
EnglishPart-time work, mainly done by women, makes it difficult to accrue pension rights and, in this area too, there should be scope for building up additional rights.
Deeltijds werken, vooral ook door vrouwen gedaan, levert ook problemen op voor het opbouwen van pensioenrechten en hier zouden ook mogelijkheden moeten zijn voor het opbouwen van extra rechten.
EnglishI wholeheartedly support the building of additional nuclear power plants, as it would give our energy-intensive industry a greater competitive advantage both in terms of economy and emissions.
Ik ben daar een warm voorstandster van, want dat zorgt voor extra concurrentievoordeel voor onze energie-intensieve industrie, zowel wat betreft de economie als de uitstoot.
EnglishThis will make it possible to guarantee the rooms necessary for various meetings and other events without unnecessary additional expenditure on building or renting rooms.
Op die manier kan men de beschikking krijgen over de voor bijeenkomsten en andere gebeurtenissen noodzakelijke ruimten zonder onnodige uitgaven te moeten doen voor het bouwen of huren van ruimten.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional building" in Nederlands

building zelfstandig naamwoord
additional bijvoeglijk naamwoord
apartment building zelfstandig naamwoord
public building zelfstandig naamwoord