"additional benefit" in het Nederlands

EN

"additional benefit" - vertaling Nederlands

EN

additional benefit {zelfstandig naamwoord}

volume_up
additional benefit

Voorbeeldzinnen voor "additional benefit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn addition, I cannot see the additional benefit a European noise pollution map would afford.
Ook zie ik de meerwaarde van een Europese geluidsbelastingkaart niet.
EnglishWe would benefit from additional discussions among party groups on certain details in relation to some of the amendments.
Wij zouden baat hebben bij verdere discussie tussen fracties over een aantal details uit de amendementen.
EnglishCertainly, I can see the additional benefit of an intergovernmental Schengen with unanimity in decision-making as a prerequisite.
Wel zie ik de meerwaarde in van een intergouvernementeel Schengen, waar unanimiteit van besluitvorming een vereiste is.
EnglishAnother significant and additional benefit is that we will have real experts in herbal medicine on this committee, which is clearly essential.
Bovendien - en dat is van belang - zullen in dit comité echte deskundigen op het gebied van kruidengeneeskunde zitting hebben, hetgeen uiteraard essentieel is.
EnglishWhat politicians have to do is to create a child-friendly society, a society in which children are not a burden, but an additional benefit.
Wat de politiek moet doen, is ervoor zorgen dat er een kindvriendelijke samenleving komt, een samenleving waarin kinderen geen belasting zijn, maar een verrijking.
EnglishHence the Commission proposed to take a separate and additional initiative for the benefit of those sectors and activities which were excluded from the Council's directive.
Dus deed de Commissie het voorstel om voor de door de Raad uitgesloten sectoren en activiteiten een afzonderlijk en aanvullend initiatief te nemen.
EnglishHowever, this delocalization, particularly in favour of labour-intensive production, should not benefit from additional support in the form of subsidies or even EU funding.
Deze verplaatsing, en daarbij gaat het vooral om een verplaatsing van de arbeidsintensieve productie, mag echter niet nog eens een keer door subsidies of EU-steunmaatregelen worden bevorderd.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional benefit" in Nederlands

additional bijvoeglijk naamwoord
benefit zelfstandig naamwoord