"Addis Ababa" in het Nederlands

EN

"Addis Ababa" - vertaling Nederlands

EN

Addis Ababa {eigennaam}

volume_up
1. "capital city of Ethiopia", geografie
Addis Ababa
volume_up
Addis Abeba {eigenn.} (hoofdstad van Ethiopië)
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ook in het AU-hoofdkwartier in Addis Abeba zal meer personeel worden ingezet.
I share the Commissioner's view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Ik deel de mening van de commissaris dat het verwijt van Addis Abeba op zijn minst misplaatst is.
I would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
Ik wil met name de zaak van Berhanu Nega, de gekozen burgemeester van Addis Abeba, onder de aandacht brengen.
2. "capital of Ethiopia", geografie
Addis Ababa
volume_up
Addis Abeba {eigenn.} (hoofdstad van Ethiopië)
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ook in het AU-hoofdkwartier in Addis Abeba zal meer personeel worden ingezet.
I share the Commissioner's view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Ik deel de mening van de commissaris dat het verwijt van Addis Abeba op zijn minst misplaatst is.
I would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
Ik wil met name de zaak van Berhanu Nega, de gekozen burgemeester van Addis Abeba, onder de aandacht brengen.

Voorbeeldzinnen voor "Addis Ababa" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMore staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ook in het AU-hoofdkwartier in Addis Abeba zal meer personeel worden ingezet.
EnglishI share the Commissioner's view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Ik deel de mening van de commissaris dat het verwijt van Addis Abeba op zijn minst misplaatst is.
EnglishI would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
Ik wil met name de zaak van Berhanu Nega, de gekozen burgemeester van Addis Abeba, onder de aandacht brengen.
EnglishI should also like to thank the Ethiopian Government for its hospitality and effective administration in Addis Ababa.
Ik wil tevens de Ethiopische regering bedanken voor de gastvrijheid en de efficiënte administratie in Addis Abeba.
EnglishThat was the message I took recently to our counterparts in the African Union Commission in Addis Ababa.
Dat was ook de boodschap die ik onlangs heb meegegeven aan onze collega's in de Commissie van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba.
EnglishWhen we talk of humanitarian aid, I am reminded of when I was in Addis Ababa before the fall of Mengistu regime.
Als we het hebben over humanitaire hulp denk ik aan de tijd dat ik, voor de val van het Mengistu-regime, in Addis Abeba was.
EnglishThe genocide of the Tutsis and the fall of Mobutu have opened Pandora's box and war is now raging from Brazzaville to Addis Ababa.
De genocide op de Tutsi's en de val van Mobutu hebben de doos van Pandora opengezet en er is nu oorlog van Brazzaville tot aan Addis Abeba.
EnglishInstitutionally, we look forward very much to a systematic, close, well-organised collaboration with the emerging Commission in Addis Ababa.
Op institutioneel vlak zien we verlangend uit naar een systematische, nauwe, goed georganiseerde samenwerking met de nieuwe Commissie in Addis Abeba.
EnglishA ministerial conference in Addis Ababa in December 2003 should help to develop ownership among all African stakeholders.
Een ministeriële conferentie in Addis Abeba in december 2003 zou de gelegenheid moeten bieden om de medezeggenschap onder alle Afrikaanse belanghebbenden te ontwikkelen.
EnglishFifty years later, on 11 February 1999, the headline in the International Herald Tribune reads 'Addis Ababa rules out cease-fire in border war '.
Vandaag 11 februari 1999, vijftig jaar later, luidt de kop in The International Herald Tribune " Addis Abeba sluit wapenstilstand van grensoorlog af ".
EnglishAt this point I wish to pay tribute to the representative of the Commission, who played – and continues to play – an outstanding role in Addis Ababa.
Dan wil ik nu graag hulde brengen aan de vertegenwoordiger van de Commissie die in Addis Abeba zo'n belangrijke rol heeft gespeeld -- en nog steeds speelt.
EnglishJust to give you an example, when I went to Dikika, where Selam was found, in '99 -- and it's about 500 kilometers from Addis Ababa, the capital of Ethiopia.
Om jullie een voorbeeld te geven, toen ik in '99 naar Dikika ging, waar Selam is gevonden, is dat ongeveer 500 kilometer van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.
EnglishA similar demand was made in a joint statement by the ambassadors of the European Union and the United States of America in Addis Ababa on 6 November 2005.
Een gezamenlijke verklaring van de ambassadeurs van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika van 6 november 2005 in Addis Abeba bevatte een soortgelijke eis.
EnglishThe Commission condemns the killings of innocent civilians by the security forces on the streets of Addis Ababa and in other cities of the country in July and November.
De Commissie veroordeelt de moord op onschuldige burgers door veiligheidstroepen in juli en november in de straten van Addis Abeba en andere steden in het land.
EnglishDuring the last few days, an important meeting has been held in Addis Ababa, attended by virtually all the most important factions, groups and parties in the Somali conflict.
In de afgelopen dagen is in Addis Abeba een belangrijke vergadering gehouden waaraan bijna alle belangrijke partijen en groeperingen van Somalië hebben deelgenomen.
EnglishMr President, over the past year, the seventh and eighth meetings of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly took place in Addis Ababa and The Hague, respectively.
Voorzitter, het afgelopen jaar hebben de 7de en de 8ste bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU plaatsgevonden in respectievelijk Addis Abeba en Den Haag.
EnglishThe intention is that an observer should monitor the trial of the opposition leader Hailu Shawel and other persons and report back to the EU representatives in Addis Ababa.
We willen dat een waarnemer bij het proces tegen oppositieleider Hailu Shawel en andere personen aanwezig is en rapporteert aan de EU-vertegenwoordigers in Addis Abeba.
EnglishThe foreign missionary opened the door, knew exactly what had happened, took her to a nearby fistula hospital in Addis Ababa, and she was repaired with a 350-dollar operation.
De buitenlandse missionaris opende de deur, wist precies wat er gebeurd was, bracht haar naar een naburig fistelziekenhuis in Addis Abeba en ze werd hersteld met een operatie van 350 dollar.
EnglishThese people were amongst thousands who were detained in the capital of Ethiopia, Addis Ababa, during and after the demonstrations that began on 6 June and that lasted several days.
Deze mensen werden samen met duizenden anderen aangehouden in de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, tijdens en na de demonstraties die op zes juni begonnen en meerdere dagen duurden.
EnglishEvery attempt at bringing about a cease-fire has failed, from the Victoria Falls meeting to the recent meeting in Addis Ababa of the defence ministers of the countries involved.
Alle pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen zijn mislukt, van de besprekingen in Victoria Falls tot de recente bijeenkomst in Addis Abeba van de defensieministers van de betrokken landen.

Synoniemen (Engels) voor "Addis Ababa":

Addis Ababa