EN

addicted {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Madam President, ladies and gentlemen, millions of people are addicted to drugs.
Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, miljoenen mensen zijn verslaafd aan drugs.
A shocking number of children are addicted to drugs, alcohol, nicotine and medicines.
Een onrustbarend aantal kinderen is verslaafd aan drugs, alcohol, nicotine en medicijnen.
We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
We zijn verslaafd aan het streven naar winstbejag en economisch nut.

Voorbeeldzinnen voor "addicted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, millions of people are addicted to drugs.
Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, miljoenen mensen zijn verslaafd aan drugs.
EnglishA shocking number of children are addicted to drugs, alcohol, nicotine and medicines.
Een onrustbarend aantal kinderen is verslaafd aan drugs, alcohol, nicotine en medicijnen.
EnglishThe addicted individual needs to be actively involved in these efforts.
De verslaafde zelf moet ook actief worden betrokken bij deze inspanningen.
EnglishVideo games give an awful lot of other things too, and that's why people get so addicted.
Videogames hebben ook heel veel andere dingen in zich, en daarom raken mensen zo verslaafd.
EnglishNow this is a very rare cancer, this BRD4-addicted cancer.
Dit is een vrij zeldzame vorm van kanker, deze aan BRD4 verslaafde kankercellen.
EnglishThese are opium-addicted people on the roofs of Kabul 10 years after the beginning of our war.
Dit zijn opium-verslaafde mensen op de daken van Kaboel, 10 jaar na het begin van onze oorlog.
EnglishWe are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
We zijn verslaafd aan het streven naar winstbejag en economisch nut.
EnglishThe problem lies with us: we've become addicted to experts.
Het probleem ligt bij ons; wij zijn verslaafd geraakt aan experts.
EnglishThe primary concern of any drugs policy must be to help those who are addicted - to offer therapy.
Het belangrijkste onderdeel van elk drugsbeleid moet de hulp aan verslaafden zijn, de therapie dus.
EnglishI'm addicted, because even though I know I'm losing my grip on reality, I still crave more.
Ik ben verslaafd, want zelfs terwijl ik weet dat ik de grip op de werkelijkheid verlies, verlang ik naar méér.
EnglishFor the past five years the Commission has become fatally addicted to constitutional change.
In de afgelopen vijf jaar heeft de Commissie een rampzalige verslaving aan constitutionele hervorming ontwikkeld.
EnglishThen, when I graduated from Caltech, the IBM P.C. came out, and I got addicted to the IBM P.C. in 1981.
Daarna werd ik verslaafd aan de IBM PC in 1981.
EnglishWe know that the fewer the young people who try drugs in the first place, the smaller the number who will become addicted.
We weten dat hoe minder jongeren überhaupt geen drugs gaan proberen, hoe minder jongeren er verslaafd raken.
EnglishWe know that the fewer the young people who try drugs in the first place, the smaller the number who later become addicted.
We weten dat hoe minder jongeren überhaupt verdovende middelen proberen, hoe minder er later verslaafd raken.
EnglishYou become addicted and it kills you.
Je raakt eraan verslaafd en je gaat eraan dood.
EnglishToday many of these children are addicted to drugs like heroin, and they are destitute, like these young men in the image.
Vandaag zijn veel van deze kinderen verslaafd aan heroïne, en zitten aan de grond, zoals de jonge mannen op de foto.
EnglishOne hundred and thirty people chronically addicted to the drug have been selected to see if the programme produces results.
In totaal zijn 130 langdurig verslaafden voor deelname uitgekozen om te bekijken of het programma resultaten oplevert.
EnglishThere is always a risk - irrespective of what we choose to call it - an imminent risk that individuals will become addicted.
Er is altijd een risico, - hoe wij het ook willen noemen - een onmiddellijk gevaar, dat het individu verslaafd zal raken.
EnglishIf we want to offer opportunities for long-term economic viability, we must not allow the sector to become addicted to subsidies.
Als we die levensvatbaarheid op de lange termijn kansen willen bieden, mogen we de sector niet verslaafd maken aan subsidies.
EnglishIt creates people -- when you manipulate incentives to get people to do the right thing -- it creates people who are addicted to incentives.
Als je speelt met de stimulansen om mensen het goede te laten doen, krijg je mensen die verslaafd zijn aan stimulansen.

Synoniemen (Engels) voor "addict":

addict
addiction
addictive