"to add together" in het Nederlands

EN

"to add together" - vertaling Nederlands

EN

to add together {werkwoord}

volume_up
to add together

Voorbeeldzinnen voor "to add together" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the whole thing, if you add it all together, is over six billion nucleotides long.
In zijn geheel, als je het bij elkaar neemt, is het zes miljard nucleotiden lang.
EnglishAdd all those numbers together, and with any luck, arrive at the answer.
Al die getallen bij elkaar optellen, en met een beetje geluk bij het antwoord uitkomen.
EnglishIf you add all this time together, you arrive at the sixteen minutes out of the twenty-two.
Als u dat allemaal bij elkaar optelt, komt u al aan zestien van de tweeëntwintig minuten.
EnglishIf you add all the referendums together, more people voted ‘ yes’ than voted ‘ no’.
Als je alle referenda bij elkaar optelt, hebben meer mensen u201Cjau201D gestemd dan u201Cneeu201D.
EnglishYou add all this up together and of course people are apathetic.
Tel dit allemaal bij elkaar op en natuurlijk zijn mensen dan apathisch.
EnglishAdd all this together, and we should be able to obtain a promising outcome in Gothenburg.
Tel dat alles bij elkaar op, en dan moeten we in Göteborg een veelbelovend resultaat kunnen boeken.
EnglishAdd that together with the gas, and it's $112,000 per year, just for that sign in each direction.
Samen met de benzine is dat 112,:,000 dollar per jaar, alleen maar voor dat bord in elke richting.
EnglishAdd all that together, plus the expected supplementary budget, and it all amounts to a tidy few billions.
Als we dat allemaal bij elkaar optellen, en we voegen daaraan de nog te verwachten aanvullende begroting toe, dan komen we toch op forse miljardenbedragen.
EnglishThese partnerships we are promoting together add up to something that can meaningfully be called a " global deal ".
Als wij de partnerschappen die wij stimuleren bij elkaar optellen, ontstaat er iets wat in zijn geheel als een ' global deal ' kan worden aangeduid.
EnglishNow when you add all those things together, when you add together leapfrogging and new kinds of tools, you know, second superpower stuff, etc., what do you get?
Als je al die dingen optelt, als je haasje-over en nieuwe tools optelt, tweede supermacht etcetera, wat krijg je dan?
EnglishAdd together what the EU and all its Member States spend on research and development, and it works out that, even now, that figure reaches 0.86 %.
Als het gaat om de bestedingen van de Unie en alle lidstaten samen voor onderzoek en ontwikkeling komen we uit op een cijfer van 0,86 procent.
EnglishI mix them together, add a little bit of salt water, and then add this long strand I was telling you about, that I've stolen from a virus.
Ik meng ze samen, voeg een beetje zout water toe en daarna voeg ik een lange streng toe waarover ik eerder vertelde, die ik heb gestolen van een virus.
EnglishSo if you add these two together, alone, you can see a separation that nuclear puts out at least nine to 17 times more CO2 equivalent emissions than wind energy.
Als je alleen al deze twee bij elkaar optelt, kun je een onderscheid zien dat kernenergie tenminste negen tot 17 keer meer CO2 uitstoot dan windenergie.

Vergelijkbare vertalingen voor "to add together" in Nederlands

together bijwoord
together bijvoeglijk naamwoord
Dutch
to fit together werkwoord
for ... together bijwoord
to come together werkwoord
to put together werkwoord