"add-in" in het Nederlands

EN

"add-in" - vertaling Nederlands

EN

add-in {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "add-in" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the thing that I liked is sort of this one-click, add-to-your-cart button --
Wat ik pas echt leuk vond is deze één-klik, voeg-toe-aan-je-winkelwagentje-knop -
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Met betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
EnglishI would like to add that budget deficits in Europe are another great weakness.
Ik voeg hieraan toe dat de overheidstekorten in Europa ook een grote zwakte zijn.
EnglishI would like to add ‘ and biodiesel ’ after the word ‘ bioethanol’ in Amendment 15.
Ik wil " en biodiesel " toevoegen na het woord " bio-ethanol " in amendement 15.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
English(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
(Gelach) Ik moest handboeien omdoen, en daar zonder te ademen uit ontsnappen.
EnglishMany reasons have already been cited, and I would like to add yet another one.
Er zijn al veel redenen genoemd en daaraan zou ik er nog een willen toevoegen.
EnglishMy group has nothing more to add to this, and we support this position completely.
Mijn fractie heeft hier niets aan toe te voegen en staat hier volledig achter.
EnglishTo this sum we have to add the bilateral contributions of the Member States.
Bij dat bedrag moeten de bilaterale bijdragen van de lidstaten worden opgeteld.
EnglishI would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Ik wil daaraan toevoegen dat amendement 10 op dat voorstel volledig aanvaardbaar is.
EnglishUnfortunately I have to add that torture is still taking place in the prisons!
Helaas, moet ik eraan toevoegen, wordt er in de gevangenissen nog steeds gefolterd!
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Nu wat betreft de geslagen vrouwen: er zijn trouwens ook mannen die worden geslagen!
EnglishI would like to add to what colleagues have said in thanking him for his work.
Ik sluit mij aan bij de dankbetuigingen van mijn collega's aan de rapporteur.
EnglishWe do not consider that Amendments Nos 2 and 14 add anything to the directive.
We zijn niet van mening dat de amendementen 2 en 14 iets aan de richtlijn toevoegen.
EnglishFor that reason I should like to add his name to those in the resolution before us.
Daarom voeg ik met nadruk zijn naam toe aan die in de voorliggende resolutie.
EnglishParliament has had the courage to add to this excellent proposal by the Commission.
Het op zich goede voorstel van de Commissie is moedig aangevuld door het Parlement.
EnglishI should also like to add Saudi Arabia, Colombia, Indonesia and Afghanistan.
Ik zou hier Saoedi-Arabië, Colombia, Indonesië en Afghanistan aan willen toevoegen.
EnglishThen I'm going to add some food to the system, and you'll see that in blue here, right?
Dan ga ik wat eten toevoegen aan het systeem. ~~~ Je ziet dat hier in het blauw.
EnglishAnd the whole thing, if you add it all together, is over six billion nucleotides long.
In zijn geheel, als je het bij elkaar neemt, is het zes miljard nucleotiden lang.
EnglishRight now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
Wij weten nu immers nog niet wat de omvang van de totale Europese begroting zal zijn.

Synoniemen (Engels) voor "add-in":

add-in

Vergelijkbare vertalingen voor "add-in" in Nederlands

in voorzetsel
to take in werkwoord
to fill in werkwoord
to put in werkwoord
to give in werkwoord
to fit in werkwoord