EN

adaptation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The keyword is adaptation, which actually means, in practice, submission.
Het sleutelwoord is aanpassing, wat in de praktijk onderwerping betekent.
The demand for adaptation to the EMU and privatisation is much too general.
De eisen inzake aanpassing aan de EMU en privatisering zijn veel te algemeen.
Thirdly, the adaptation of the Eurodac Convention is another major task.
Een derde belangrijke taak wordt de aanpassing van de EURODAC-conventie.
adaptation (ook: adjustment)
There is no grass-roots understanding of why EU employees do not have to meet the demands for fresh thinking, flexibility and adaptation that apply in the rest of society.
De mensen begrijpen niet dat EU-werknemers niet hoeven te voldoen aan eisen betreffende nieuwe denkwijzen, flexibiliteit en omschakeling, die elders in de samenleving wel gelden.
adaptation (ook: adjustment)
adaptation

Voorbeeldzinnen voor "adaptation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis social partnership requires a culture of adaptation and anticipation of change.
Dit sociale partnerschap vereist een cultuur waarin we inspelen op verandering.
EnglishSo I asked myself: Okay, is this a model for creation, this adaptation that we do?
Dus vroeg ik me af: Goed, is dit een model voor creatie, zoals we onszelf aanpassen?
EnglishThe demand for adaptation to the EMU and privatisation is much too general.
De eisen inzake aanpassing aan de EMU en privatisering zijn veel te algemeen.
EnglishIt is the adaptation of the Treaty, Article 272 in particular, to the real situation.
Het Verdrag, en met name artikel 272, moet worden aangepast aan de werkelijke situatie.
EnglishOnce the adaptation process has been completed they will be ready to accede.
De verwezenlijking van dit aanpassingsproces is bepalend voor het moment van toetreding.
EnglishWill there also be more aids for accession so that we can improve the process of adaptation?
Komt er ook intensievere toetredingssteun om het aanpassingsproces te versoepelen?
EnglishThe keyword is adaptation, which actually means, in practice, submission.
Het sleutelwoord is aanpassing, wat in de praktijk onderwerping betekent.
EnglishWe take the view that technical adaptation would not go far enough.
Volgens ons zou het zonde zijn alleen een technische aanpassing door te voeren.
EnglishThirdly, the adaptation of the Eurodac Convention is another major task.
Een derde belangrijke taak wordt de aanpassing van de EURODAC-conventie.
EnglishAnd the prospect of adaptation must be an absolute effort as far as we are concerned.
Die aanpassing moet voor ons inderdaad een absolute noodzaak zijn.
EnglishAn important part of this will go to support adaptation measures.
Een belangrijk deel hiervan is bedoeld ter ondersteuning van aanpassingsmaatregelen.
EnglishAnd I would of course challenge the rapporteur on the need for wage adaptation.
In het verslag wordt ook gesteld dat een loonaanpassing nodig is, iets waar ik uiteraard tegen ben.
EnglishWhat is being asked of us involves the adaptation of the acquis communautaire.
Daarvoor zou het acquis communautaire moeten worden aangepast.
EnglishI think the extra time for technological adaptation is enough.
De extra tijd die voor de technologische aanpassing is gegeven lijkt mij voldoende.
EnglishThere is a remaining issue: the adaptation of existing legislation.
Dan staat er nog één punt open: het aanpassen van de huidige wetgeving.
EnglishThe structural funds make a splendid contribution to the adaptation of the European regions.
De structuurfondsen leveren een grote bijdrage tot de aanpassing van de regio's in Europa.
EnglishWe therefore still regard adaptation of Heading VII as a precondition.
Daarom houden wij vast aan de voorwaarde dat er ook een aanpassing van rubriek 7 plaatsvindt.
EnglishAdaptation to a global economy has had varying effects on the fisheries sector.
In de visserijsector heeft de aanpassing aan de geglobaliseerde economie uiteenlopende gevolgen gehad.
EnglishWhat looks like pathology to us may actually be a useful adaptation in some circumstances.
Wat een ziekte lijkt voor ons is misschien een nuttige aanpassing in bepaalde omstandigheden.
EnglishFor this adaptation process they have no need of tons of White Papers but concrete aid.
Daarvoor zijn niet kilo's en kilo's witboeken nodig maar concrete steun bij het aanpassingsproces.

Synoniemen (Engels) voor "adaptation":

adaptation
adapted
English
adapter