"Adam Smith" in het Nederlands

EN

"Adam Smith" - vertaling Nederlands

NL

"Adam Smith" - vertaling Engels

EN

Adam Smith {eigennaam}

volume_up
1. geschiedenis
Adam Smith
volume_up
Adam Smith {eigenn.} (grondlegger klassiek liberalisme)
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
It is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
Een etnie op religieuze basis, de heilige alliantie van Adam Smith en Calvijn.
This is the divergence that separated Keynes from Adam Smith and Cambridge from Oxford.
Dit verschil tekende zich al af tussen Keynes en Adam Smith, tussen Cambridge en Oxford.
NL

Adam Smith {eigennaam}

volume_up
1. "grondlegger klassiek liberalisme", geschiedenis
Adam Smith
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Een etnie op religieuze basis, de heilige alliantie van Adam Smith en Calvijn.
It is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
Dit verschil tekende zich al af tussen Keynes en Adam Smith, tussen Cambridge en Oxford.
This is the divergence that separated Keynes from Adam Smith and Cambridge from Oxford.

Voorbeeldzinnen voor "Adam Smith" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
Een etnie op religieuze basis, de heilige alliantie van Adam Smith en Calvijn.
EnglishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
EnglishVaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
EnglishThis is the divergence that separated Keynes from Adam Smith and Cambridge from Oxford.
Dit verschil tekende zich al af tussen Keynes en Adam Smith, tussen Cambridge en Oxford.
EnglishAdam Smith declared that the sole end and purpose of all economic activity is consumption.
Adam Smith zei al: ' het enige doel van iedere economische activiteit is consumptie '.
EnglishHe was Adam Smith -- not Billy Connolly, not Sean Connery -- though he is very smart indeed.
Dat was Adam Smith - niet Billy Connolly, niet Sean Connery - al is hij inderdaad heel slim.
EnglishAs Adam Smith said, "No man ever saw a dog make a fair exchange of a bone with another dog."
Maar de uitwisseling van een object voor een ander gebeurt nooit.
EnglishIn the case of our leaders, they have read so much Adam Smith and David Ricardo that they have gone mad.
Onze leiders hebben zoveel gelezen van Adam Smith en David Ricardo dat ze gek zijn geworden.
EnglishAdam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
EnglishA then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."
Een toen onbekende filosoof met de naam Adam Smith schreef in 1759 een boek getiteld 'Theorie van ethische gevoelens'.
EnglishIt will be merely a vast free-trade area, and everyone knows that, according to Adam Smith, free trade equals national poverty.
Een grote vrijhandelszone, en sinds Adam Smith weet iedereen dat vrijhandel de armoede der naties betekent.
EnglishAnd in the name of Adam Smith British trains go off the rails, British cows go off the rails and British sheep go off the rails!
En in naam van Adam Smith ontsporen de Britse treinen en loopt het mis met de Britse koeien en de Britse schapen!
EnglishThen there is the model of the family farm, the balanced farm, the human enterprise, which is not that of Adam Smith.
En dan is er in de landbouwsector ook het model van het gezinsbedrijf, van een evenwichtige, menselijke onderneming, dus niet die van Adam Smith.
EnglishNow this is the same Adam Smith who, 17 years later, would write a little book called "The Wealth of Nations" -- the founding document of economics.
Dit is dezelfde Adam Smith die 17 jaar later een boekje zou schrijven getiteld 'De rijkdom van de naties' -- het basiswerk van de economie.
EnglishI mean, Adam Smith, already writing in the late 18th century, said, "The Chinese market is larger and more developed and more sophisticated than anything in Europe."
Ik bedoel, Adam Smith, schreef dat al in de late 18e eeuw, "De Chinese markt is groter, meer ontwikkeld en meer geavanceerd dan eender wat in Europa."
EnglishThe WTO and the WTO conference together represent the slave market embellished by Ricardo, Adam Smith and other fraudulent preachers of the jungle Bible.
De WTO en de WTO-top vormen samen de slavenmarkt die wordt verfraaid door Ricardo, Adam Smith en andere huichelachtige verkondigers van het Heilige Boek van de jungle.
EnglishAdam Smith was right: freed-up trade works; a really free and open market in services will work and get more and more Europeans back into work.
Adam Smith had gelijk: liberalisering van de handel werkt; een werkelijk vrije en open dienstenmarkt vormt een effectief systeem dat steeds meer Europeanen aan een baan zal helpen.
EnglishAdam Smith's vision of a free economy unhampered by interventions of massive aggregations of capital is far from the reality that we see in the contemporary globalised economy.
De realiteit van de huidige geglobaliseerde economie staat ver van Adam Smiths visie van een vrije economie die niet wordt ingeperkt door ingrepen van gigantische kapitaalconcentraties.
EnglishThen, a few years ago, Great Britain, which gave the world meat served with jam, hooligans and Adam Smith, started to feed cows on cadavers and to manufacture chocolate without cocoa.
Toen begon enkele jaren geleden Groot-Brittannië, het land dat de mensheid vlees met jam, hooligans en Adam Smith heeft geschonken, zijn koeien karkassen te voederen en chocola zonder cacao te maken.

Synoniemen (Engels) voor "Adam Smith":

Adam Smith
English

Vergelijkbare vertalingen voor "Adam Smith" in Nederlands

smith zelfstandig naamwoord