"Adam" in het Nederlands

EN

"Adam" - vertaling Nederlands

volume_up
Adam {eigenn.}
NL

"Adam" - vertaling Engels

volume_up
Adam {eigenn.}
EN
EN

Adam {eigennaam}

volume_up
1. religie
Adam
That is why the demands of Mr Adam and the Committee on Budgets are justified.
Daarom zijn alle eisen die de heer Adam en de Begrotingscommissie hebben gesteld, gegrond.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
Mr President, Mr Adam calls the approach of the British government a great success.
Voorzitter, mijn collega Adam noemt de aanpak van de Britse regering een groot succes.
Adam
NL

Adam {eigennaam}

volume_up
1. religie
Adam (ook: Adamus)
Daarom zijn alle eisen die de heer Adam en de Begrotingscommissie hebben gesteld, gegrond.
That is why the demands of Mr Adam and the Committee on Budgets are justified.
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
Vaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Voorzitter, mijn collega Adam noemt de aanpak van de Britse regering een groot succes.
Mr President, Mr Adam calls the approach of the British government a great success.

Voorbeeldzinnen voor "Adam" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs Gordon Adam has already said, we do need an absolute majority in Parliament.
Voorts hebben wij, zoals de heer Adam al heeft gezegd, een volstrekte meerderheid nodig.
EnglishMr President, Mr Adam calls the approach of the British government a great success.
Voorzitter, mijn collega Adam noemt de aanpak van de Britse regering een groot succes.
EnglishSo, Adam is a Ph.D. student at MIT, an expert in music technology and medicine.
Adam is doctoraatsstudent aan het MIT, een expert in muziek, technologie en geneeskunde.
EnglishIt is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
Een etnie op religieuze basis, de heilige alliantie van Adam Smith en Calvijn.
EnglishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
EnglishVaccination was suppressed in the name of Adam Smith and in the name of profitability.
Men heeft het inenten afgeschaft in naam van Adam Smith, in naam van de rendabiliteit.
EnglishThat is why the demands of Mr Adam and the Committee on Budgets are justified.
Daarom zijn alle eisen die de heer Adam en de Begrotingscommissie hebben gesteld, gegrond.
EnglishAdam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.
Adam heeft vier uur nodig om een speer en drie uur nodig om een bijl te maken.
EnglishAlthough Mr Adam is not here, I would like to congratulate him on his report.
Hoewel de heer Adam hier niet aanwezig is, zou ik hem mijn gelukwensen willen overbrengen.
EnglishMr Adam also wishes to remove two other words, namely " new vessels '.
Verder wil hij twee andere woorden verwijderen, namelijk " nieuwe schepen ".
EnglishThis is the divergence that separated Keynes from Adam Smith and Cambridge from Oxford.
Dit verschil tekende zich al af tussen Keynes en Adam Smith, tussen Cambridge en Oxford.
EnglishMr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
De heer Adam wees terecht op de mogelijkheden voor de export van steenkooltechnologie.
EnglishAdam Smith declared that the sole end and purpose of all economic activity is consumption.
Adam Smith zei al: ' het enige doel van iedere economische activiteit is consumptie '.
EnglishGordon Adam's second report is about improving nuclear safety in eastern Europe.
Het tweede verslag van Gordon Adam beoogt verbetering van de nucleaire veiligheid in Oost-Europa.
EnglishMr Sindal and Mr Adam had the opportunity to talk about this issue previously.
De heer Sindal en de heer Adam spraken daar zojuist ook al over.
EnglishThis means deleting the word " primarily ', which I think Mr Adam can accept.
Het woord hoofdzakelijk moet dus worden geschrapt, wat de heer Adam denk ik wel kan aanvaarden.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Adam for his excellent report.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Adam bedanken voor zijn goed voorbereide verslag.
EnglishMr President, I would firstly like to thank the rapporteur, Mr Adam, for his work.
-- Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik de rapporteur, heer Adam, graag gelukwensen.
EnglishAnd the conflict will intensify later today when we discuss Mr Adam's second report.
Wanneer we later op de dag het verslag-Adam zullen behandelen, zal het conflict nog erger worden.
EnglishMr President, I should like to thank Mr Adam for this exceptional report.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou de heer Adam graag willen bedanken voor zijn uitmuntende verslag.

Synoniemen (Engels) voor "Adam":

Adam
adamant
Adam Smith
English