"ad infinitum" in het Nederlands

EN

"ad infinitum" - vertaling Nederlands

EN

ad infinitum {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ad infinitum" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, this role does not mean that their authority should be extended ad infinitum.
Deze rol betekent echter niet dat hun bevoegdheden maar onbegrensd uitgebreid moeten worden.
EnglishNegative statistics of this kind can be reeled off ad infinitum.
Zonder moeite kunnen meer van deze ongunstige cijfers worden genoemd.
EnglishI could continue with this list of subjects almost ad infinitum, but my speaking time is limited.
De lijst van thema's is eindeloos, mijn spreektijd is dat niet.
EnglishWe cannot go on debating other issues ad infinitum to the cost of my own report - on so important an issue.
Ik ben dan ook van oordeel dat de spreektijd onrechtvaardig is verdeeld.
EnglishIf they had their way, this approach would apply ad infinitum.
Als wij ze hun gang laten gaan, is het einde zoek.
EnglishBut they cannot be extended ad infinitum.
Die prerogatieven kunnen echter niet eindeloos worden uitgebreid.
EnglishWe could talk about this topic ad infinitum.
EnglishI could continue this list of contradictions in the application of the convergence plans ad infinitum.
Zo kunnen we doorgaan met een hele reeks tegenstellingen die door de toepassing van de convergentieplannen in het leven zijn geroepen.
EnglishWe can lay down rules ad infinitum, but if they are not implemented in municipal practice, they will have little effect in the end.
We kunnen regels maken zoveel we willen maar als ze geen uitwerking krijgen in gemeentelijke praktijk dan levert dat bij saldo weinig op.
EnglishIn this area, and for the reasons already explained, we think that the principle of subsidiarity should prevail ad infinitum in this case.
Op dit gebied vinden wij dat om bepaalde van de al genoemde redenen het subsidariteitsbeginsel in elk geval doorslaggevend moet zijn.
EnglishImprisonment, torture, the mutilation of young women and so on and so forth, are definitely issues that we could discuss ad infinitum.
Als wij ons beperken tot een verwijzing naar de bevoegdheid van de Raad, vrees ik dat het vraagstuk van de mensenrechten niet genoeg aan zijn trekken zal komen.
EnglishI should now like to put an end to any further speeches on the subject, as I am afraid that discussing the matter ad infinitum is not going to lead to a clear decision.
Ik wil nu dat het debat over dit onderwerp wordt stopgezet, want ik ben bang dat we anders straks geen eenduidige beslissing meer kunnen nemen.
EnglishI know it has been said countless times before, but the Council cannot be allowed to continue to ignore this position - which is no longer just Parliament's position - ad infinitum.
Wij hebben hier niet minder dan vier keer over gediscussieerd in de commissie, maar uiteindelijk hebben alle fracties zich achter de ontwerpresolutie kunnen scharen.
EnglishBy enlarging ad infinitum, the Union will soon become an enormous free trade area or a classic international organisation, and will therefore lose all of its individual nature.
Als de Unie zich uitbreidt, zal zij snel verworden tot een grote economische vrijhandelszone of een klassieke internationale organisatie, en zal heel haar bijzondere karakter verloren gaan.
EnglishMr President, the large-scale misuse of asylum is a very serious problem in the European Union, and it would therefore be misplaced to discuss ad infinitum the gender of angels.
Mijnheer de Voorzitter, grootschalig asielmisbruik is een zeer ernstig probleem in de Europese Unie en het zou dus misplaatst zijn om oeverloos te discussiëren over het geslacht van de engelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "ad infinitum" in Nederlands

ad zelfstandig naamwoord
ad interim bijvoeglijk naamwoord
ad libitum bijwoord
ad hoc bijvoeglijk naamwoord
Dutch
ad hoc bijwoord
Dutch
ad campaign zelfstandig naamwoord
ad valorem bijwoord