"ad" in het Nederlands

EN

"ad" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
AD [afkorting]
NL
volume_up
added {volt.deelw.}
NL

"AD" - vertaling Engels

EN
volume_up
Ad {eigenn.}
EN
EN
EN

ad {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And the ad said, "Psychologists want to understand memory.
De advertentie vermeldde: "Psychologen willen het geheugen begrijpen.
This is a pharmaceutical ad. ~~~ Actually, it's a spoof.
Dit is een advertentie voor de farmaceutische industrie.
They put this teeny-weeny little ad, about 10 characters long.
Ze plaatsten er deze piepkleine advertentie, 10 tekens lang.
Right, if you could check into the ads, you'd have a great experience.
Als je zou kunnen inchecken in de reclame, zou je een leuke ervaring hebben.
Right. ~~~ Articles about water, ads about water.
Artikels over water, reclame over water.
This method -- mass marketing -- requires average ideas, because you're going to the masses, and plenty of ads.
Deze methode, massamarketing, vraagt om doorsnee ideeën, want je richt je tot de massa, en veel reclame.
NL

AD {het}

volume_up
1. "Algemeen Dagblad"
AD
volume_up
AD {znw.} (Dutch national newspaper)
Ik was onlangs met een aantal collega's op Cuba als lid van een ad-hocdelegatie.
I was in Cuba recently with colleagues on an ad hoc delegation.
Ten eerste stellen wij voor om een ad hoc tribunaal voor Irak in te stellen.
First, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
Het tweede punt waarop ik zou willen ingaan, is de kwestie van de ad hoc procedure.
The second point I should like to deal with is the question of the ad hoc procedure.

Voorbeeldzinnen voor "ad" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was very -- actually, it was a very good study, and got me a job in an ad agency.
Het was een goede leerschool, en het bezorgde me een baan op een reclamebureau.
EnglishFirst, we recommend the establishment of an ad hoc international criminal tribunal.
Ten eerste stellen wij voor om een ad hoc tribunaal voor Irak in te stellen.
EnglishThe second point I should like to deal with is the question of the ad hoc procedure.
Het tweede punt waarop ik zou willen ingaan, is de kwestie van de ad hoc procedure.
EnglishI had the honour of leading the ad hoc delegation to Bosnia some weeks ago.
Ik had de eer enkele weken geleden de ad hoc-delegatie naar Bosnië te leiden.
EnglishHere was BMW's brilliant insight, which they embodied into an ad campaign.
Hier dan het briljante inzicht van BMW, toegepast in een advertentiecampagne.
EnglishLook at the state of preservation -- still the ad mark of a carpenter.
Kijk naar de staat van conservering -- nog steeds de markering van de timmerman.
EnglishGoogle enriches itself by enriching thousands of bloggers through AdSense.
Google verrijkt zichzelf door duizenden bloggers te verrijken door AdSense.
EnglishFor around three years now we have had a new procedure for this: the ad hoc procedure.
Sinds een jaar of drie hebben wij daarvoor een nieuwe procedure, de ad hoc-procedure.
EnglishIn the past we have had to set up ad hoc tribunals for the Milosevics of this world.
In het verleden moesten we ad-hoctribunalen opzetten voor de Milosevics van deze wereld.
EnglishI am not going to respond ad hoc to a question on such a difficult subject.
Ik weiger om een antwoord te improviseren op een vraag over zo'n ingewikkeld onderwerp.
EnglishIt cannot be done by each Commissioner or each Council taking its own ad hoc approach.
Het lukt niet als iedere commissaris en elke Raad zijn eigen ad-hoc-benadering toepast.
EnglishAd hoc groups, broadly supporting programme committees, were set up.
Er zijn groepen ad hoc opgericht, die de programmacomités grotendeels overlappen.
EnglishHe lived into his 80s, and he was buried beneath this monument in 720 AD.
Hij leefde meer dan 80 jaar, en werd begraven onder dit monument in 720 n.
EnglishExperience of the ad hoc procedure has been reasonably good to date.
Met de ad hoc procedure zijn tot nu toe redelijk positieve ervaringen opgedaan.
EnglishLast year, we introduced an ad hoc procedure, the Tillich-Mulder procedure.
We hebben vorig jaar een nieuwe ad hoc procedure ingevoerd, de Tillich-Mulder-procedure.
EnglishThe many information campaigns are all well and good, but they are just ad hoc measures.
Al onze voorlichtingscampagnes zijn goed, maar dat zijn ad hoc maatregelen.
EnglishThis year Parliament has prepared more carefully than ever before for this ad hoc procedure.
Het Parlement heeft zich dit jaar meer dan ooit op deze ad hoc-procedure voorbereid.
EnglishAn ad hoc directive should therefore be demanded from the European Parliament and the Council.
Daarvoor zou een ad hoc richtlijn van het Europees Parlement en de Raad nodig zijn.
EnglishI was in Cuba recently with colleagues on an ad hoc delegation.
Ik was onlangs met een aantal collega's op Cuba als lid van een ad-hocdelegatie.
EnglishWe have reached a good understanding over those two ad hoc processes.
Wij hebben deze twee ad hoc-procedures vanaf het begin positief ingeschat.

Synoniemen (Engels) voor "ad":

ad
AD