EN

actuality {zelfstandig naamwoord}

volume_up
actuality (ook: reality)
I think conflicts of interest are as much about perception as actuality.
Volgens mij zijn belangenconflicten evenzeer een kwestie van perceptie als van realiteit.
actuality (ook: essence, gist)

Voorbeeldzinnen voor "actuality" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think conflicts of interest are as much about perception as actuality.
Volgens mij zijn belangenconflicten evenzeer een kwestie van perceptie als van realiteit.
EnglishWe simply have to convert an existing majority into actuality.
Het komt er dus op aan een al bestaande meerderheid in de praktijk om te zetten.
EnglishThe aspiration was there but the actuality was not.
Wat ik daar echter zag stemde mij niet bepaald tot vrolijkheid.
EnglishAnd here is the fruition of that in actuality.
EnglishThe enlargement of the European Union is creating a new actuality in the regional policy of the Union, which is why there is a need, among other things, to:
Door de uitbreiding van de Europese Unie ontstaat een nieuwe situatie in het regionaal beleid van de Unie en daarom is het onder meer noodzakelijk dat:
EnglishYou may question why this corruption of a famous Latin saying, that is seemingly so beloved to observers of African actuality, has come about.
U zult zich afvragen waar deze verbastering van een bekend Latijns gezegde vandaan komt, een gezegde dat bij waarnemers van de ontwikkelingen in Afrika nu zo geliefd lijkt te zijn.

Synoniemen (Engels) voor "actual":

actual
actualization
actually