"actual price" in het Nederlands

EN

"actual price" - vertaling Nederlands

EN

actual price {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. financiën

Voorbeeldzinnen voor "actual price" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe actual price proposals encompass 16 Regulations, 9 of which were accepted as proposed by the Committee on Agriculture.
De eigenlijke prijsvoorstellen omvatten zestien verordeningen, waarvan er negen in de voorgestelde vorm door de landbouwcommissie zijn aanvaard.
EnglishThe subsidies for fish farms, introduced in 1992 to compensate for falling prices, should also be brought more closely into line with the actual price trend.
De subsidies voor aquacultuur die in 1992 ter compensatie van de prijsdalingen werden ingevoerd, moeten ook meer aan de werkelijke prijsontwikkeling worden aangepast.
EnglishI would like to emphasize, however, that the income guarantee for EU producers is always granted, without full compensation, regardless of the actual market price.
Ik onderstreep evenwel dat de inkomensgarantie voor EU-producenten altijd door een volledige compensatie, ongeacht het werkelijke marktprijsniveau, is gewaarborgd.
EnglishBut, in point of fact, neither a translation problem nor an error has occurred here, because the expression precio de objetivo is meant to refer to the target price, not to the actual market price.
In feite is hier eigenlijk geen sprake van een vertaalprobleem of van een fout, omdat met de term precio de objetivo de streefprijs wordt bedoeld en niet de reële marktprijs.

Vergelijkbare vertalingen voor "actual price" in Nederlands

price zelfstandig naamwoord
actual bijvoeglijk naamwoord
to reduce the price werkwoord
to price werkwoord
target price zelfstandig naamwoord