"activity system" in het Nederlands

EN

"activity system" - vertaling Nederlands

EN

activity system {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. anatomie

Voorbeeldzinnen voor "activity system" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe will be closely monitoring the legislative work to prevent,, illegal and unjustified activity against the financing system.
Wij zullen het wetgevingswerk nauwkeurig volgen om onder andere illegale en onrechtvaardige activiteiten tegen het financieel mechanisme te voorkomen.
EnglishIn particular the revision of Article 69 seems to be designed to expand the scope of party political activity within the political system.
Met name de herziening van artikel 69 lijkt bedoeld om de omvang van partijpolitieke activiteiten binnen het politieke systeem uit te breiden.
EnglishAnother new element of the 2004 budget to which I hope Members will become accustomed is a new system called 'activity-based budgeting '.
Een ander nieuw element in de begroting 2004 is, en ik hoop dat de leden daaraan kunnen wennen, een nieuw systeem, namelijk Activity Based Budgeting.
EnglishA feature of next year ’ s budget is once again the establishment of the new activity-based accounting system in all the institutions.
Een kenmerk van de begroting voor volgend jaar is nog steeds de ingebruikname van het nieuwe, op activiteiten gebaseerde boekhoudsysteem in alle instellingen.
EnglishFinally I should like to express the hope that with the new system of Activity Based Budgeting planned for next year the budgetary process will proceed as smoothly as it did this year.
Ten slotte kan ik mijn hoop uitspreken dat met het nieuwe systeem van volgend jaar van Activity Based Budgeting de begrotingsprocedure even soepel mag verlopen als dit jaar het geval was.
EnglishThe new activity-based management system, that the President just mentioned, will link political priorities to the availability of resources and consequently to the budget for the first time.
In het nieuwe, activity-based managementsysteem waarover de voorzitter het zojuist had, worden politieke prioriteiten voor het eerst gerelateerd aan de beschikbare middelen en dus aan de begroting.

Vergelijkbare vertalingen voor "activity system" in Nederlands

system zelfstandig naamwoord
activity zelfstandig naamwoord