"activity level" in het Nederlands

EN

"activity level" - vertaling Nederlands

EN

activity level {zelfstandig naamwoord}

volume_up
activity level
volume_up
prestatieniveau {het}

Voorbeeldzinnen voor "activity level" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
Maar nadat de massa het kreeg, ontstond er zoveel activiteit, zoveel voordelen.
English- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
- economische redenen: met dit project blijft de bedrijvigheid in de sector op een relevant peil.
EnglishMr President, the Environment Action Programme has galvanised Parliament into a high level of activity.
Voorzitter, het milieuactieprogramma heeft het Parlement aangezet tot een grote activiteit.
EnglishAs I said, this would have covered a continuation of this level of activity until the end of the year.
Zoals ik al zei, zou dit voldoende zijn geweest om onze activiteiten tot het eind van het jaar op dezelfde voet voort te zetten.
EnglishWe will be making a positive effort to get a solution that makes it possible to continue at least at the level of activity that we have now.
Wij pogen een oplossing te vinden zodat wij minstens het huidige activiteitenniveau kunnen handhaven.
EnglishWith so few resources, it will be impossible to ensure a sufficient level of activity, and the entire project is at risk.
Met zo weinig middelen is het onmogelijk om voldoende activiteit te garanderen en de verwezenlijking van het hele project komt ermee in gevaar.
EnglishIn accordance with the principle of subsidiarity, Community activities must focus on those areas where activity at Community level offers added value.
Communautaire activiteiten dienen, overeenkomstig het subsidiariteitsprincipe, zich daarop te richten waar het communautaire niveau meerwaarde biedt.
EnglishHence my question: thanks to trade on the Internet we have now attained a very high level of activity internationally in the small consignments sector.
Vandaar mijn vraag: we hebben door toedoen van de handel via Internet te maken gekregen met zeer veel activiteit op het terrein van kleine zendingen.
EnglishWe have the task ahead of making sure that we can put a convincing case to the Council for increased research activity at European level.
Wij hebben de taak om ervoor te zorgen dat wij de Raad overtuigende argumenten kunnen voorleggen voor verhoogde activiteiten op Europees niveau op het stuk van onderzoek.
EnglishFor the foreseeable future, it is activity at national level which will guarantee the democratic legitimacy which our people find acceptable.
Voor zover wij nu kunnen zien is het vóór alles het nationale niveau, die een garantie kan bieden voor de democratische legitimiteit, die voor de burgers aanvaardbaar is.
EnglishThere are three main contexts in which equality of opportunity and self-fulfilment are an issue, namely sport in schools, sport as a leisure activity and top-level sport.
Er zijn drie gebieden waarop de kwestie van gelijke kansen of zelfverwezenlijking speelt: op school, in de vrije tijd en op professioneel niveau.
EnglishNext year ’ s mid-term review will of course reveal, amongst other things, whether activity at Community level has been in line with the objectives set.
Natuurlijk kunnen we volgend jaar, bij het opstellen van het tussentijds verslag, onder meer zien of het optreden op communautair niveau aan de doelstellingen heeft beantwoord.
EnglishThe figures here also contain the contribution from sources within the European Development Fund and reflect the total level of activity we are supporting.
De cijfers hierin omvatten tevens de bijdrage uit bronnen binnen het Europees Ontwikkelingsfonds en weerspiegelen het totale niveau van de activiteiten die wij ondersteunen.

Vergelijkbare vertalingen voor "activity level" in Nederlands

level bijvoeglijk naamwoord
level zelfstandig naamwoord
activity zelfstandig naamwoord