"activist" in het Nederlands

EN

"activist" - vertaling Nederlands

NL

"activist" - vertaling Engels

EN

activist {zelfstandig naamwoord}

volume_up
activist (ook: agitator)
She's an activist from the Right, and I'm an activist from the Left.
Ze is een rechtse activist, en ik ben een linkse activist.
And finally he was a militant, an activist as they say in English.
En ten slotte is hij een militant of beter gezegd, zoals de Engelsen dat noemen: een activist.
Layma was not an activist, she was a mother of three.
Layma was geen activist, ze was een moeder van drie kinderen.
activist (ook: agitator)
NL

activist {de}

volume_up
Ze is een rechtse activist, en ik ben een linkse activist.
She's an activist from the Right, and I'm an activist from the Left.
En ten slotte is hij een militant of beter gezegd, zoals de Engelsen dat noemen: een activist.
And finally he was a militant, an activist as they say in English.
Layma was geen activist, ze was een moeder van drie kinderen.
Layma was not an activist, she was a mother of three.

Voorbeeldzinnen voor "activist" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe human rights activist Soe Thein has been treated in a lamentable manner.
De mensenrechtenactivist Soe Thein is op een bedroevende manier behandeld.
EnglishMr Birdal's reputation as a human rights activist extends well beyond the borders of Turkey.
De heer Birdal is een tot ver buiten Turkije gerespecteerde mensenrechtenactivist.
EnglishAnd Somaly Mam, a Cambodian activist who fights passionately against child prostitution.
En Somaly Mam, een Cambodjaanse activiste die gepassioneerd strijdt tegen kinderprostitutie.
EnglishA Filipina activist once said to me, "How do you cook a rice cake?
Een Filippijnse activist zei eens tegen mij, "Hoe kook je een rijstwafel?
EnglishEduardo Umaña Mendoza is the third human rights activist to be killed in a very short space of time.
Eduardo Umana Mendoza is de derde mensenrechtenactivist die op korte tijd is vermoord.
EnglishAnd finally he was a militant, an activist as they say in English.
En ten slotte is hij een militant of beter gezegd, zoals de Engelsen dat noemen: een activist.
EnglishShe's an activist from the Right, and I'm an activist from the Left.
Ze is een rechtse activist, en ik ben een linkse activist.
EnglishLayma was not an activist, she was a mother of three.
Layma was geen activist, ze was een moeder van drie kinderen.
EnglishAs a communist activist, he was elected to uphold the need to stop Denmark acceding to Europe.
Hij was een militant communist en werd gekozen om de zaak van niet-toetreding van Denemarken tot ons Europa te verdedigen.
English(Laughter) So we've got this activist group that's this grassroots group that's come out of the site.
Ze zijn nog steeds aan het protesteren. ~~~ (Gelach) We hebben ook zo'n basisgroep die uit de site is voortgekomen.
EnglishHow such vaguely drafted provisions will be used in the hands of an activist court is anyone's guess.
Hoe dergelijke vaag geformuleerde bepalingen zullen worden gebruikt in een activistisch hof, laat zich gemakkelijk raden.
EnglishAs a Russian democrat, as an environmentalist, and as a human rights activist, he deserves our support.
Mijnheer Pasko is iemand die als Russisch democraat en als milieu- en mensenrechtenactivist onze volledige steun verdient.
EnglishIt is true that James Mawdsley, the activist we talked about two months ago, has been released since then.
James Mawdsley, de activist over wie we het twee maanden geleden hebben gehad, is weliswaar sinds die tijd vrijgelaten.
EnglishIs there a single activist in these parties?
Zit er überhaupt een actievoerder in die partijen?
EnglishOn the list, one of the first names to be announced as elected was the women’ s rights activist Malalai Joya.
Een van de eerste vrouwen waarvan bekend gemaakt werd dat zij gekozen was, was de vrouwenrechtenactiviste Malalai Joya.
EnglishWhat guarantees can the Council give that the persecution of this Lebanese lawyer and human rights activist will cease?
Welke garanties kan de Raad geven dat de vervolging van deze Libanese advocaat en mensenrechtenactivist wordt stopgezet?
EnglishIt is easy to be an activist.
EnglishI've spent my life as a warrior, working for women's issues, working on political campaigns, being an activist for the environment.
" Mijn hele leven heb ik mij als een krijger ingezet voor vrouwenzaken, meegedaan aan politieke campagnes, geijverd voor het milieu.
EnglishThe "Green river," as a kind of activist idea, not a part of an exhibition, it was really about showing people, in this city, as they walk by, that space has dimensions.
Het ging echt om mensen in deze stad in het voorbijgaan te laten zien dat ruimte dimensies heeft.
EnglishThat was not said by some crazy animal rights activist, but by Leonardo da Vinci, perhaps the greatest artist who ever lived.
Dit heeft niet de een of andere idiote dierenbeschermer gezegd, maar de misschien wel grootste kunstenaar die ooit geleefd heeft, Leonardo da Vinci.

Synoniemen (Engels) voor "activist":

activist