"active substance" in het Nederlands

EN

"active substance" - vertaling Nederlands

EN

active substance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
active substance
For example, it is now known that when these genetically modified soya beans were being bred, the new active substance was not tested at all.
Zo is bekend geraakt dat de nieuwe werkzame stof bij de teelt van de genetisch gemanipuleerde sojabonen niet eens is getest.
The Committee on the Environment therefore proposes setting a standard maximum concentration of 0.01 mg of active substance per kilogram of food.
De Commissie milieubeheer stelt daarom een eenvormige maximumconcentratie van 0, 01 milligram werkzame stof per kilogram levensmiddel voor.

Voorbeeldzinnen voor "active substance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWell they probably would keep this a secret until they turn a prototype drug into an active pharmaceutical substance.
Die zouden het geheim houden totdat ze dit geneesmiddel-prototype in een geregistreerd geneesmiddel hadden omgezet.
EnglishFor example, it is now known that when these genetically modified soya beans were being bred, the new active substance was not tested at all.
Zo is bekend geraakt dat de nieuwe werkzame stof bij de teelt van de genetisch gemanipuleerde sojabonen niet eens is getest.
EnglishThe Committee on the Environment therefore proposes setting a standard maximum concentration of 0.01 mg of active substance per kilogram of food.
De Commissie milieubeheer stelt daarom een eenvormige maximumconcentratie van 0, 01 milligram werkzame stof per kilogram levensmiddel voor.
EnglishThat is to say that the manufacturers of products containing biocides can always find an active substance, though possibly something different from what they had previously used.
Dit betekent dat producenten van produkten die biociden bevatten nog altijd een actieve stof kunnen vinden, maar misschien een andere dan deze die ze voordien gebruikten.
EnglishWe forget that a medicine is an active substance coupled with a process of pharmacological and clinical research, plus information and civil and criminal liability.
Er wordt vergeten dat een geneesmiddel niet alleen een actieve stof is, maar ook farmaceutisch en klinisch onderzoek, voorlichting, en wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt.
EnglishConsumers will continue to be able to buy products with which to combat a specific organism, as an active substance is only replaced if a new substance can be used for the same purpose.
De consumenten zullen nog steeds produkten kunnen kopen om een bepaald organisme te bestrijden, want een actieve stof wordt slechts vervangen als er een nieuwe beschikbaar is voor hetzelfde doel.

Vergelijkbare vertalingen voor "active substance" in Nederlands

substance zelfstandig naamwoord
active bijvoeglijk naamwoord