"active region" in het Nederlands

EN

"active region" - vertaling Nederlands

EN

active region {zelfstandig naamwoord}

volume_up
active region

Voorbeeldzinnen voor "active region" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo, it's a phenomenally active region, it's not just a dark, boring place.
Dus is het een geweldig geologisch actief gebied, geen donkere, saaie plek.
EnglishIf the Alliance is still active in that region, it is with the same objective.
Dit is nog altijd de reden waarom de alliantie in Kosovo aanwezig is.
EnglishWe have been active in the region throughout its disastrous recent history.
Gedurende de gehele rampzalige recente geschiedenis van dit gebied zijn wij daar actief geweest.
EnglishIt would be very important to have those countries involved in active participation in the region.
Het zou erg belangrijk zijn als die landen bij de actieve participatie in die regio betrokken worden.
EnglishYesterday, however, I spoke to friends and colleagues in the NGO UNA International Service, which is active in the region.
Gisteren heb ik echter gesproken met vrienden en collega's die werken voor, een NGO die actief is in de regio.
EnglishI can assure you that the Commission will play an active role in the region in order to sustain hopes for its future in Europe.
Ik kan u verzekeren dat de Commissie ter plekke een actieve rol zal spelen om de hoop die de regio koestert op een toekomst in Europa, levend te houden.
EnglishIt has allowed valuable trade concessions and, as you know, several thousand soldiers, police officers and civilian workers from the EU are active in the region, particularly in Kosovo.
Het is u overigens ook bekend dat vele duizenden militairen, politiemannen en civiele arbeidskrachten in de regio actief zijn, met name in Kosovo.
EnglishInvestments from the World Bank – the EIB is also very active in this region – and other investors will come as soon as the Treaty is approved and ratified.
Er zullen investeringen worden gedaan door de Wereldbank -- de EIB is ook zeer actief in deze regio -- en andere investeerders zodra het verdrag is goedgekeurd en geratificeerd.
EnglishMadam President, I would like to thank the President-in-Office for his report and we were particularly pleased to hear that the Troika are at this moment active in the region.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag de fungerend Raadsvoorzitter bedanken voor zijn verslag en het deed ons bijzonder veel deugd te horen dat de trojka op dit moment in de regio actief is.
EnglishThe EU does not consider that the creation of a further channel of negotiation would assist at this time though the EU has a special envoy who is active in the region.
De Europese Unie is niet van mening dat het creëren van een nieuw onderhandelingskanaal op dit moment een hulp zou zijn, hoewel de Europese Unie een speciale gezant heeft die in dit gebied actief is.
EnglishThe European Union has been doing its utmost to consolidate its policy in the Southern Caucasus since the Council declared, in 2001, that the Union wanted to play a more active role in this region.
De Europese Unie ijvert voor consolidering van haar beleid in de zuidelijke Kaukasus, en wel sedert 2001 toen de Raad verklaarde dat de Unie een actievere politieke rol wilde spelen in dat gebied.

Vergelijkbare vertalingen voor "active region" in Nederlands

region zelfstandig naamwoord
active bijvoeglijk naamwoord
active agent zelfstandig naamwoord