"actions speak louder than words" in het Nederlands

EN

"actions speak louder than words" - vertaling Nederlands

EN

actions speak louder than words [idioom]

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "actions speak louder than words" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI leave it to you to judge whether actions speak louder than words.
Het oordeel over het verschil tussen woord en daad laat ik aan elk van u over.
EnglishWe are now starting to hope that the Council will finally let actions speak louder than words.
Wij hopen nu dan ook dat de Raad eindelijk de daad bij het woord voegt.
EnglishI have since examined the reports as regards consultation of the workforce and actions speak louder than words.
Na het debat heb ik de verslagen bestudeerd betreffende het overleg met de werknemers.
EnglishBut actions speak louder than words.
U moet echter wel de daad bij het woord voegen!
EnglishSometimes, actions speak louder than words.
Englishactions speak louder than words
EnglishSo much is said about the link between culture and economics, that now is the time to show that actions speak louder than words.
Er is zo vaak sprake van het verband tussen cultuur en economie dat het ogenblik gekomen is om te tonen dat wij de stap kunnen zetten van woorden naar daden.