"action point" in het Nederlands

EN

"action point" - vertaling Nederlands

EN

action point {zelfstandig naamwoord}

volume_up
action point
I advocate that the programme focuses above all on the first action point: an improvement in regulation, fewer laws, transparent procedures and more effective enforcement.
Ik pleit ervoor dat het programma zich vooral richt op het eerste actiepunt: verbetering van de regelgeving, minder wetten, heldere procedures en effectievere handhaving.

Voorbeeldzinnen voor "action point" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think that Mr Piebalgs ' recent five-point action plan moves in this direction.
Het laatste vijfpuntenactieplan van de heer Piebalgs gaat mijn inziens die richting uit.
EnglishFinally, we need to be presented with a clear point of action.
Tot slot moeten we ons kunnen richten op een zeer specifiek actiepunt.
EnglishWe should probably slow down, and that point of action is probably now.
EnglishI went through this 14-point action plan and I can really say that many of them are as typical today as they were in 1997.
Ik heb het actieplan doorgenomen, en ik kan u verzekeren dat een groot aantal van de veertien punten nog even actueel is als destijds.
EnglishWhat we now need, and I agree with the President-in-Office of the Council on this point, is action from the United Nations.
Er is echter ook een coalitie nodig voor de wederopbouw van Afghanistan en daar zou de Europese Unie een belangrijke rol in moeten spelen.
EnglishAbove all, a unanimous decision was taken concerning a 13-point action programme for implementing complete nuclear disarmament.
Vooral werd unaniem besloten een uit 13 punten bestaand actieprogramma ten uitvoer te leggen voor een volledige nucleaire ontwapening.
EnglishI therefore say to the Commissioner: do something about it, start taking targeted action on this point in consultation with your colleague Mr Byrne.
Aan de commissaris zeg ik dan, doe daar iets aan, ga in overleg met uw collega Byrne over tot gerichte actie op dat punt.
EnglishI am banking on the Commission's giving serious thought to this point, on action being taken and on the points contained in the resolution being implemented.
Ik reken erop dat de Commissie dit punt serieus neemt, dat er actie wordt ondernomen en dat de punten in de resolutie worden uitgevoerd.
EnglishAlso in 1995, a ten-point action programme was adopted at the International Women's Conference in Peking to promote gender equality.
Eveneens in 1995 is in Peking op de Internationale Vrouwenconferentie een uit tien punten bestaand actieprogramma aangenomen om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.
EnglishI welcome the fact that this Parliament as a whole supports putting the right amount of pressure on our Member States and governments to take serious action on this point.
Ik ben blij dat dit Parlement als geheel staat voor een correcte druk op onze lidstaten en regeringen om op dit punt serieuze zaken te doen.
EnglishThis document presented a 14-point action plan and at the same time encouraged the Council to adopt a common position on a European armaments policy.
Dit document bevatte een actieplan van veertien punten, en een oproep aan de Raad om een gemeenschappelijk standpunt aan te nemen inzake een Europees bewapeningsbeleid.
EnglishI advocate that the programme focuses above all on the first action point: an improvement in regulation, fewer laws, transparent procedures and more effective enforcement.
Ik pleit ervoor dat het programma zich vooral richt op het eerste actiepunt: verbetering van de regelgeving, minder wetten, heldere procedures en effectievere handhaving.

Vergelijkbare vertalingen voor "action point" in Nederlands

point zelfstandig naamwoord
action zelfstandig naamwoord