"acting president" in het Nederlands

EN

"acting president" - vertaling Nederlands

EN

acting president {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek
I have, however, consulted the acting President, Mr Marín, and can inform the House that this issue will receive the attention of the Commission at its meeting next week.
Ik heb de waarnemend voorzitter, de heer Marín, echter geraadpleegd en kan u zeggen dat de Commissie zich tijdens haar vergadering van de volgende week over dit vraagstuk zal buigen.
Mr Stockton, thank you very much for your kind remarks concerning the importance of the acting president but I must say I have a shotgun in my house and this will be quite enough.
Mijnheer Stockton, hartelijk dank voor uw vriendelijke opmerkingen aan het adres van de waarnemend voorzitter, maar ik kan u vertellen dat ik thuis een geweer heb en dat lijkt me meer dan voldoende.

Voorbeeldzinnen voor "acting president" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe acting President-in-Office of the Council, Mrs Siimes, has the floor.
Het woord is aan mevrouw Siimes, fungerend voorzitter van de Raad.
EnglishThe acting President stated that there would be no censorship.
De Voorzitter van de vergadering had gezegd dat er geen censuur uitgeoefend zou worden.
EnglishI believe the acting President contravened the Rules of Procedure.
Volgens mij heeft de Voorzitter het Reglement geschonden.
EnglishI have two questions for the Council's acting president.
Ik heb twee vragen aan de fungerend voorzitter van de Raad.
EnglishUntil Grissom... resurfaces...... i'm the acting president.
EnglishI think that you will have to raise this question the next time Mr Barón Crespo is acting as President.
Ik stel voor dat u deze kwestie opnieuw aan de orde stelt wanneer de heer Barón Crespo het voorzitterschap waarneemt.
EnglishIt would be to the credit of the acting President-in-Office of the Council if he were to set things right in his own country too.
Het zou de fungerend voorzitter van de Raad sieren ook in eigen land orde op zaken te stellen.
EnglishIn the debate I called for safety for the detained Ogoni human rights activist Batom Mitee, brother of the acting president of their movement.
In het debat vroeg ik om veiligheid voor de gevangen Ogonimensenrechtenactivist Batom Mitee, broer van de huidige voorzitter van hun beweging.
EnglishThis rumour was confirmed at the start of the conciliation procedure by the acting President-in-Office of the Council, ambassador Cavacini.
Dit gerucht werd bij de aanvang van de overlegprocedure door de dienstdoende voorzitter van de Raad de heer ambassadeur, de heer Cavacini, bevestigd.
EnglishThe situation is precisely as the Council's acting president admits: Work is not progressing sufficiently fast to maintain the rate of change.
Het is precies zoals de fungerend voorzitter van de Raad zegt: het werk schiet niet snel genoeg op om de vaart van de veranderingen er in te houden.
EnglishI wish to begin by extending a warm welcome to Mr Henderson as the acting President-in-Office to the delights of European Parliament Question Time.
Allereerst wil ik de heer Henderson als fungerend voorzitter hartelijk welkom heten op de geneugten van het Vragenuur van het Europees Parlement.
EnglishAfter over 50 years of a policy of peace, the German Foreign Minister acting as President of the Council has called on the military to take a decision.
Na meer dan 50 jaar vredesbeleid heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken als voorzitter van de Raad naar een militaire oplossing gezocht.
EnglishThis issue is of great interest to me, but since I am acting as President for the sitting, I am not going to allow a supplementary question.
Waarde collega's, dit onderwerp interesseert mij bijzonder, maar ik zal vanwege mijn functie als Voorzitter van deze vergadering geen aanvullende vraag stellen.
EnglishIndeed the acting President, Mr Santer, had put out a Code of Conduct for Commissioners and officials but it seemed it did not go far enough.
De fungerend voorzitter, de heer Santer, had zelfs al een gedragscode opgesteld voor commissarissen en andere functionarissen, maar die leek niet ver genoeg te gaan.
EnglishWho knows, perhaps acting President Santer could have saved the Commission if earlier he had stopped running programmes for which he did not have staff.
Wie weet had voorzitter Santer de Commissie wel kunnen redden, als hij eerder had besloten programma's stil te leggen waarvoor hij zelf geen mensen in huis had.
EnglishThe President, acting President-in-Office of the Council, and the Commissioner will have to excuse me, for one minute of speaking time leaves one very little time to say much at all.
De Voorzitter en de fungerend Raadsvoorzitter en mevrouw de commissaris zullen mij verontschuldigen, want in één minuut kan een mens niet zoveel zeggen.
EnglishThe delegation, headed by its acting president, Mr Washington Abdala, is composed of twelve members of the upper and lower houses of Uruguay, Paraguay and Brazil.
De delegatie wordt geleid door haar voorzitter pro tempore, de heer Washington Abdala, en bestaat uit twaalf parlementsleden en senatoren uit Uruguay, Paraguay en Brazilië.
EnglishI have, however, consulted the acting President, Mr Marín, and can inform the House that this issue will receive the attention of the Commission at its meeting next week.
Ik heb de waarnemend voorzitter, de heer Marín, echter geraadpleegd en kan u zeggen dat de Commissie zich tijdens haar vergadering van de volgende week over dit vraagstuk zal buigen.
EnglishMadam President, acting Commissioner, ladies and gentlemen, yesterday evening and this morning we discussed the reforms that a new Commission needs to tackle as a matter of urgency.
Mevrouw de Voorzitter, geachte commissaris, waarde collega's, wij hebben het gisteravond en vanmorgen gehad over de hervormingen die de nieuwe Commissie zeer dringend moet invoeren.
EnglishFor example, Acting President Vladimir Putin gave an assurance last Monday that he had ordered the country's security services to bring the missing reporter back to Moscow safely.
Zo verzekerde interim-president Vladimir Poetin afgelopen maandag dat hij 's lands veiligheidsdiensten de opdracht had gegeven de vermiste reporter veilig terug te brengen naar Moskou.

Vergelijkbare vertalingen voor "acting president" in Nederlands

president zelfstandig naamwoord
acting bijvoeglijk naamwoord
acting zelfstandig naamwoord
acting chairman zelfstandig naamwoord
company president zelfstandig naamwoord