"acting chairman" in het Nederlands

EN

"acting chairman" - vertaling Nederlands

EN

acting chairman {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I therefore endorse what Mr Medina and the acting chairman of the Liberal Group have said.
Ik sluit me dus aan bij datgene wat de heer Medina en de waarnemend voorzitter van de liberale fractie hebben gezegd.
I myself will be visiting Washington in a few weeks ' time and I intend to discuss these matters with the chairman or acting chairman of the securities exchange commission.
Ikzelf zal over enkele weken naar Washington gaan en ik ben van plan deze zaken te bespreken met de voorzitter of waarnemend voorzitter van de Securities and Exchange Commission.
As acting chairman of the committee responsible, the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, I am obliged to make a statement here before we continue.
Als waarnemend voorzitter van de bevoegde commissie, de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, is het mijn plicht om hier een verklaring af te leggen voordat we verder gaan.

Voorbeeldzinnen voor "acting chairman" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are a democratic group, in which decisions are never taken by the chairman acting alone.
Wij zijn een democratische fractie waarin de voorzitter nooit alleen de beslissing neemt.
EnglishWe prefer the acting chairman of the Council of Interior Ministers.
Dan hebben we liever de fungerend voorzitter van de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken.
EnglishI am speaking here as a German and as the acting chairman of my group.
Ik spreek als Duitser en als vice-voorzitter van mijn fractie.
EnglishI therefore endorse what Mr Medina and the acting chairman of the Liberal Group have said.
Ik sluit me dus aan bij datgene wat de heer Medina en de waarnemend voorzitter van de liberale fractie hebben gezegd.
EnglishMr President, I have to start by making a statement in addition to my speaking time as acting chairman of the responsible committee.
Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik buiten de spreektijd een verklaring afleggen in mijn functie als voorzitter van de verantwoordelijke commissie.
EnglishI myself will be visiting Washington in a few weeks ' time and I intend to discuss these matters with the chairman or acting chairman of the securities exchange commission.
Ikzelf zal over enkele weken naar Washington gaan en ik ben van plan deze zaken te bespreken met de voorzitter of waarnemend voorzitter van de Securities and Exchange Commission.
EnglishAs acting chairman of the committee responsible, the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, I am obliged to make a statement here before we continue.
Als waarnemend voorzitter van de bevoegde commissie, de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, is het mijn plicht om hier een verklaring af te leggen voordat we verder gaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "acting chairman" in Nederlands

chairman zelfstandig naamwoord
acting bijvoeglijk naamwoord
acting zelfstandig naamwoord