"to act accordingly" in het Nederlands

EN

"to act accordingly" - vertaling Nederlands

EN

to act accordingly {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to act accordingly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf there are some cases which appear to show the opposite, we must act accordingly.
Als er aanwijzingen zijn voor het tegendeel, moeten wij direct maatregelen nemen.
EnglishThese would be pertinent to the conditions of that country and they can act accordingly.
Zij kennen de omstandigheden in het desbetreffende land en kunnen daarnaar handelen.
EnglishRussia's politicians must themselves acknowledge the facts and act accordingly.
De machthebbers in Rusland moeten zelf de feiten onderkennen en aan de hand daarvan handelen.
EnglishI live in hope that the Commission will listen to Parliament and act accordingly.
Ik hoop dat de Commissie naar het Parlement zal luisteren en dienovereenkomstig zal handelen.
EnglishWe will act accordingly and keep the European Parliament informed.
Wij zullen passende actie ondernemen en het Europees Parlement op de hoogte houden.
EnglishThey need to be helped to understand this and act accordingly.
De producenten moeten geholpen worden om dat in te zien en navenant te reageren.
EnglishThe Commission would like to assure Parliament that it will act accordingly.
De Commissie verzekert het Parlement dat zij ernaar zal handelen.
EnglishPoliticians are required to recognize these and to act accordingly.
Politici zijn verplicht deze in het oog te houden en daarnaar te handelen.
EnglishParliament and the Commission are therefore asked to act accordingly.
Daarom worden het Parlement en de Commissie verzocht de daartoe nodige maatregelen te nemen.
EnglishI trust that they will act accordingly in the vote here today too.
Ik hoop dat ze dat hier bij de stemming van vandaag blijven doen.
EnglishHowever, we expect the Council to set itself these new challenges and to act accordingly.
Wij verwachten niettemin dat hij deze nieuwe uitdagingen eveneens overneemt en daar ook naar handelt.
EnglishThe Russian Government stated that it would act accordingly.
De regering van Rusland heeft aangegeven daarnaar te zullen handelen.
EnglishIt is an obligation for us to follow these cases very closely and to make sure that we act accordingly.
Het is onze plicht deze zaken heel nauwkeurig te volgen en dienovereenkomstig te handelen.
EnglishThis must not happen with the aid fund and we shall need to act accordingly.
Dat mag met het ondersteuningsfonds niet gebeuren, en wij moeten er nu voor zorgen dat inderdaad niet gebeurt.
EnglishThey have failed; UNHCR must now act accordingly.
De VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen moet nu maar maatregelen nemen.
EnglishLet us act accordingly and provide the necessary resources for it.
Laten wij dan ook daarnaar handelen, laten wij dan ook de overeenkomstige middelen daarvoor vrijmaken.
EnglishRomania is not prepared for the European Union’ s standards, and we should act accordingly.
u201D Roemenië is nog niet klaar voor de Europese normen en wij dienen daaruit onze conclusies te trekken.
EnglishIf it does come to a vote, we in the Socialist Group will act accordingly.
Als de resolutie in stemming wordt gebracht, zullen wij als socialistische fractie dienovereenkomstig reageren.
EnglishAnd everybody here knows that, but they do not act accordingly.
En iedereen hier weet dat, maar ze handelen er niet naar.
EnglishIf that is indeed our wish and we act accordingly, we must accept the consequences.
Als men hier achter staat en dit uitvoert, dan dient men eveneens akkoord te gaan met de gevolgen die eruit voortvloeien.

Vergelijkbare vertalingen voor "to act accordingly" in Nederlands

accordingly bijwoord
act zelfstandig naamwoord
act of grace zelfstandig naamwoord