"acrobatics" in het Nederlands

EN

"acrobatics" - vertaling Nederlands

EN

acrobatics {zelfstandig naamwoord}

volume_up
From now on we shall call these things 'administrative acrobatics '.
Vanaf nu noemen wij dit " administratieve acrobatiek ".

Voorbeeldzinnen voor "acrobatics" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFrom now on we shall call these things 'administrative acrobatics '.
Vanaf nu noemen wij dit " administratieve acrobatiek ".
EnglishAnd we can take it for granted that these often involve real acrobatics at the level of subsidiarity.
Dat is allemaal geregeld en daarvoor waren vanwege de subsidiariteit soms acrobatische toeren nodig.
EnglishI would therefore ask you to repeat the strange acrobatics that we performed on the Solidarity Fund in the face of very strong opposition.
Ik dring er daarom op aan om de acrobatische toeren die we, ondanks heftige tegenstand, hebben uitgehaald in verband met het Solidariteitsfonds, te herhalen.
EnglishThe American practice is closer to the traditions of military rule, which in my view is more suited to these circumstances, but which leads to legal acrobatics.
De Amerikaanse praktijk staat dichterbij de traditie van het oorlogsrecht, wat mijns inziens adequater is, maar leidt tot wettelijk koorddansen.
EnglishMelilla and Paris are just two examples - I do not think we would have to go in for mental acrobatics to identify others fairly quickly.
Melilla en Parijs zijn geen alleenstaande gevallen, en ik denk dat het niet veel verbeeldingskracht vergt om te voorspellen dat dergelijke ontwikkelingen zich op korte termijn zullen herhalen.
EnglishThe urgency of these often external tasks and the inadequacy of the resources immediately available were at the root of these administrative acrobatics which had to be eliminated.
Het dringende karakter van deze vaak externe taken en het gebrek aan onmiddellijk beschikbare middelen hebben geleid tot dit administratieve kunst- en vliegwerk waaraan een einde gesteld moet worden.

Synoniemen (Engels) voor "acrobatics":

acrobatics
acrobatic