"acreage" in het Nederlands

EN

"acreage" - vertaling Nederlands

EN

acreage {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "acreage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe excuse that the European Union should not extend its acreage of oilseed crops due to WTO agreements is untenable.
Het excuus dat de Europese Unie haar areaal oliehoudende gewassen niet mag uitbreiden vanwege WTO-afspraken is onhoudbaar.
EnglishAccording to Amendment No 8, in certain cases it should still be permissible for the area set aside to be greater than its arable acreage.
Volgens amendement 8 moet het in bepaalde gevallen mogelijk blijven dat een grotere oppervlakte wordt braakgelegd dan bewerkt.
EnglishSince 1985, we have witnessed a significant increase in the number of agricultural holdings and acreage devoted to organic farming.
Vanaf 1985 hebben we een sterke toename kunnen waarnemen van het aantal bedrijven en het aantal hectaren waar biologische landbouw plaatsvindt.
EnglishThe matter has been debated in Sweden and it was then maintained that investment in this area was to apply only to acreage used as wetlands.
In Zweden hebben we hier discussie over gevoerd, en daar werd gesteld dat investeringen op dit gebied enkel terreinen kunnen gelden die als wetlands dienen.
EnglishIn December in South Africa there was news of a large increase in the acreage in South Africa which is under cultivation for genetically modified products.
In december kwam uit Zuid-Afrika het nieuws dat het totale grondareaal dat aldaar bestemd is voor de productie van genetisch gemodificeerde gewassen aanzienlijk is toegenomen.
EnglishAgricultural support is being distributed unevenly: 20 % of the farms receive 73 % of the direct support for 59 % of the acreage and only 25 % of the jobs.
De landbouwsteun wordt ongelijk verdeeld: 20 procent van de bedrijven ontvangt 73 procent van de rechtstreekse steun voor 59 procent van het areaal en slechts 25 procent van de arbeidsplaatsen.
EnglishMr President, over the past couple of years, we have seen a sharp increase in the acreage of fibre flax and hemp as a result of subsidy-hunting in Member States such as Great Britain and Spain.
Mijnheer de Voorzitter, het areaal van vezelvlas en hennep is de afgelopen jaren sterk toegenomen als gevolg van premiejacht in lidstaten zoals Groot-Brittannië en Spanje.

Synoniemen (Engels) voor "acreage":

acreage
English