EN

acquittal {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The 1996 acquittal is from now on conditional on the responses that the Commission will give to these two reports.
De kwijting voor 1996 hangt nu af van de wijze waarop de Commissie op deze twee verslagen zal reageren.
acquittal
acquittal

Voorbeeldzinnen voor "acquittal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAn acquittal has just been pronounced by the American Court-Martial.
De Amerikaanse krijgsraad heeft zojuist bepaald dat er een schadevergoeding moet worden betaald.
EnglishWe urge immediate acquittal instead of release.
Wij dringen aan op onmiddellijke vrijspraak in plaats van vrijlating.
EnglishThe 1996 acquittal is from now on conditional on the responses that the Commission will give to these two reports.
De kwijting voor 1996 hangt nu af van de wijze waarop de Commissie op deze twee verslagen zal reageren.
EnglishIs acquittal of the Commission by Parliament justified?
EnglishThe bad news is that, over four months after their acquittal, their bail money has still not been returned.
Het slechte nieuws is echter dat ruim vier maanden nadat ze zijn vrijgesproken ze nog steeds hun borgtocht niet hebben terugontvangen.
EnglishI believe that in this chamber, and outside of it of course, we are all particularly glad about the acquittal of Amina Lawal in Nigeria.
Ik geloof dat iedereen - binnen dit Parlement en daarbuiten - heel blij is dat Amina Lawal in Nigeria is vrijgesproken.
EnglishThus, despite the acquittal of novelist Elif Shafak last week, freedom of expression remains under threat in Turkey.
Ondanks de vrijspraak van romanschrijfstr Elif Shafak vorige week is de vrijheid van meningsuiting in Turkije dus nog steeds niet gewaarborgd.